Financování vývozu

Podnik financuje svůj vývoz především z běžné činnosti. Při vývozu však vývozce poskytuje pro zahraničního odběratele delší platební lhůty, např. běžný termín jsou 3 měsíce. Vývozce je tak nucen zajistit si financování vývozu z cizích zdrojů.

Při vývozu zboží nebo služeb do některých teritorií (oblastí, zemí) vzniká značné riziko spojené s úhradou pohledávky ze zahraničí. Proto si mohou vývozci, někdy si i povinně musí, pojistit rizika spojená s vývozem.

Pojišťováním vývozu se zabývá Exportní garanční a pojišťovací společnost, a. s. (EGAP), která pojišťuje své klienty proti politickým a komerčním rizikům.

Politické riziko - jedná se o riziko nezaplacení pohledávky, které vyplývá z politické, makroekonomické a finanční situace země sídla zahraničního odběratele a které má z jeho hlediska povahu vyšší moci. Politická rizika jsou zpravidla pojišťována v kombinaci s komerčními riziky.

Komerční riziko vychází z předpokladu, že díky politickým vlivům se dostanou do velkých problémů i podniky, které se nacházejí v daném teriotoriu a nebudou schopny uhradit své závazky vůči českému exportérovi.

Podniky, které pojistily svůj vývoz do zahraničí u Exportní garanční a pojišťovací společnosti mají zvýhodněný přístup k financování svých vývozů od komerčních bank, neboť uzavřenou pojistnou smlouvu lze použít jako zástavu na úvěr. Tyto podniky také mohou získat zvýhodněné úvěry od České exportní banky.

Protože stát má zájem na tom, aby se zvyšoval vývoz do zahraničí, založil v roce 1995 Českou exportní banku, a. s. (ČEB), která na podporu vývozců poskytuje vývozní úvěry a finanční služby spojené s vývozem za podmínek zvýhodněných oproti podmínkám tržním.

Poskytováním zvýhodněného financování umožňuje ČEB českým vývozcům dosahovat na mezinárodních trzích obdobných podmínek, které běžně využívá hlavní zahraniční konkurence.

Dlouhodobé financování vývozu ČEB
Jsou to úvěry nad 1 případně 2 roky

  • střednědobé úvěry na podporu vývozu
  • dlouhodobé úvěry na podporu vývozu

Krátkodobé financování vývozu ČEB
Jedná se o splatnost úvěrů do 1 - 2 let.

  • dodavatelské úvěry
  • přímé odběratelské úvěry
  • refinanční dodavatelské úvěry
  • refinanční odběratelské úvěry
  • revolvingové refinanční úvěry
  • krátkodobé úvěry na financování výroby pro vývoz
  • úvěry bance výroby
  • refinanční úvěry bance vývozce

Exportní odběratelský úvěr

Na podporu českého vývozu do zahraničí poskytují české banky zahraničním dovozcům českého zboží a služeb tzv. exportní odběratelský úvěr. Čeští vývozci tak mohou nabídnout svým zahraničním partnerům tento způsob získání finančních prostředků pro úhradu pohledávek českých vývozců u zahraničních odběratelů.