Telefonování

Kancelář paní Kláry podruhé

mrknout Paní Klára se právě chystala s kolegyněmi na oběd, byla už mezi dveřmi, když zazvonil telefon. Paní Jana vstala a šla k telefonu.

Jana: Tenhle hovor už vyřídím já. Běž, vždyť už máš kabát...
Klára: Prima, když tak můžu zavolat po třinácté hodině.
Jana zvedá sluchátko: ABC Consult, obchodní oddělení. Kolářová, dobrý den.
Volající: Volejník, dobrý den!
Jana: Dobrý den, pane Volejníku, co můžeme pro vás udělat?
Volejník: Paní Kolářová, já bych chtěl mluvit s paní Brožkovou.
Jana: Paní Brožková právě není přítomna, ale dáte-li mi vaše telefonní číslo, může vám po třinácté hodině zavolat.
Volejník: Možná bych se mohl domluvit i s vámi.
Jana: Prosím, o co jde?
Volejník: Já mám pro vás jistou nabídku. Věc se má tak. Víte, naše firma začala asi před pěti lety spolupracovat na určitých programech… Takže my se snažíme vytvořit takovou skupinu, která by se zaměřila na... (vysvětluje záměr)
Jana: Aha, to bude přece jen potřeba domluvit se s kolegyní Brožkovou. Já ji budu hned jak to bude možné informovat a ona se vám ozve. Můžete mi nadiktovat jméno vaší firmy a telefonní číslo?

Ze sluchátka se ozývá šramot a šeptání: Jo, já se zeptám.
Někdo v dálce říká: A nezapomeň na ty jejich tituly!

Volejník: No dobře, A ještě mi řekněte, jak se jmenuje váš šéf? On má nějaké tituly? Oni si na tom někteří dost zakládají...
Jana: Ano, samozřejmě. Toto oddělení řídí pan inženýr Janda.
Volejník: Děkuji, takže jsme se domluvili, že paní Brožková zavolá.
Jana: Jen ještě prosím tu firmu a telefonní číslo...
Volejník: DEF Invest, 336 669 991, máte to?
Jana: Ano, 336 669 991.
Volejník: Výborně, tak nashledanou.
Jana: Na shledanou, pane Volejníku!

obr.Co se zlepšilo?

obr.Pan Volejník má stále ještě co zlepšovat: