cíle Po prostudování tohoto textu budete umět (vědět):

 • Připravit dokumentaci, kterou má výchovný poradce při své práci vést.
 • Vysvětlit rozdíl mezi tzv. Školní matrikou a Individuálním vzdělávacím plánem.
 • Popsat, čím se zabývá projekt: “Cesta ke kvalitě?“.
 • Vymezit pojmy: hodnota, hodnocení, evaluace, autoevaluace, vlastní hodnocení, autodiagnostika, sebereflexe.
 • Zdůvodnit význam autoevaluace a sebereflexe.
 • Naplánovat autoevaluační činnosti ve škole.
 • Vytvořit plán autoevaluace školy.
 • Předcházet etickým problémům, které mohou při autoevaluaci školy vzniknout.
 • Využívat při autoevaluaci postupu tzv. triangulace.
 • Orientovat se v autoevaluačních strategiích.
 • Popsat standardizované metody.
 • Využívat kriteriální autoevaluační metody.
 • Pracovat s nestandardními autoevaluačními metodami.
 • Analyzovat klasifikaci žáků.
 • Vést ostatní učitele při realizaci autodiagnostických metod.
Last modified: Monday, January 27, 2014, 11:57 AM