Klíčové kompetence na gymnáziu

Klíčové kompetence na gymnáziu. 1. vydání. [online]. Praha: Výzkumný ústav pedagogický, 2008. 129 s. [cit. 2012-03-09]. Dostupné z WWW: http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2010/02/KK_gy.pdf. ISBN 80-87000-20-5.
Click KK_gy.pdf link to view the file.