PROPAGACE V OBCHODĚ


Smyslem propagace firmy je komunikace mezi firmou, stávajícími zákazníky a potenciálními zákazníky, odběrateli, dodavateli, veřejností, ale i zaměstnanci. Cílem pak je informovat vhodnosti produktu a přesvědčit o výhodnosti koupě.

Při vytvoření účinné propagace je třeba:
• Určit cílové příjemce – komu má být produkt určen (mladí, starší, produkt denní potřeby, volnočasový produkt, exkluzivita…),
• stanovit cíle propagace – zaujmout cílové zákazníky a stimulovat je k většímu zájmu o produkt a o jeho pořízení,
• stanovit časový harmonogram propagace – dlouhodobá propagace (1 rok) či krátkodobá propagace (dny, týdny, měsíce),
• vybrat způsoby propagace – showroomy, stánky na trzích, letáky, brožury, reklamy v TV či časopisech, ochutnávky,
• vypracovat rozpočet na propagaci – metodou procent z prodeje, porovnáním s konkurencí, zbytek rozpočtu.


Propagace vnitřní a vnější:

Vnitřní:
• Prezentace firmy vůči svým zaměstnancům (jak zaměstnanci svého zaměstnavatele vnímají a prezentují vně firmy),
• pravidelné setkávání managementu se zaměstnanci na různých setkáních, dnech otevřených dveří,
• akce pro zaměstnance (Vánoční večírky, sportovní setkání,…),
• jednotné uspořádání interiéru všech obchodních míst (stejně uspořádaný nábytek, stejně barevně zkomponováno, sjednocené umístění plakátů a letáků – jejich průběžná aktualizace).

Vnější:
• Prezentace firmy v očích stávajících zákazníků, potenciálních zákazníků, dodavatelů, odběratelů…. Např. solventnost při placení či dodržení dohodnutých podmínek,
• informace v médiích, sponzorství či partnerství při pořádání kulturních či sportovních akcí,
• prezentace mimo svá vlastní obchodní místa, např. veletrhy.


Nástroje propagace:

Reklama (advertising):
Reklamou oslovujeme určitou cílovou skupinu potenciálních kupců, kterou jsme zjistili průzkumem trhu. Reklamou rozumíme tištěné a vysílané inzeráty, obaly výrobků (design, barevnost, informace na přebalu), letáčky rozesílané poštou či ve stojanech na jednotlivých obchodních místech, pohyblivé reklamy ve výlohách obchodníků, prospekty, plakáty, billboardy, poutače, symboly, loga.

Podpora prodeje (sales promotion):
Společností vyhlášené hry, soutěže, loterie, sázky, akce (např. koupí dvou výrobků získáte jeden zdarma), věrnostní odměny a dárky, vzorky. Vyzkoušení zboží zdarma. Společnost
se prezentuje i na trzích a výstavách, přehlídkách kde formou zkouškového prodeje představuje produkt (např. vysavače, mixery, pánve). V případě cenově vyšších produktů může společnost nabídnout splátkový prodej, či nízce úročený úvěr. Slevu stávajícím zákazníkům – věrnostní karty s bonusy. Odkoupení starého produktu za symbolickou cenu
při koupi nového výrobku….

Osobní prodej (personal selling):
Obchodní setkání, kde je výrobek prodejcem představen, vyzkoušen s možností objednávky výrobku. Umístění malých stojánků ve velkoobchodech se vzorky, které aktivně prodejce nabízí, doporučuje. Podomní prodej – obtelefonovaný seznam potenciálních zákazníků navštívený doma se prezentací firmy (např. vysavače).

Vztahy k veřejnosti (public relations): 
Oznámení široké veřejnosti o existenci firmy a jejích produktech pomocí článků v tisku, dostupnosti výročních zpráv, sponzorství, charitativních darů. Styky s místními
komunitami – zaměstnanci firmy o víkendu zdarma pomohou připravit prostory pro chráněné dílny,… Prezentace v médiích - slavnostní výroční události. Firemní časopisy o chodu firmy
pro zaměstnance a firemní publikace pro klienty.

Přímý marketing (direct marketing):
Poštou rozesílané katalogy s možností objednávky poštou či telefonicky, TV shop – tele-  marketing, rozhlasové nabídky, reklamní upoutávky na internetu  či teletextu, elektronické nakupování – on line marketing (nakupování přes internet), zasílání informací do emailových schránek či sms zprávami. Přímé inzeráty v časopisech, novinách.


Last modified: Monday, January 27, 2014, 11:57 AM