MECHANIZAČNÍ PROSTŘEDKY A ZAŘÍZENÍ V OBCHODNÍM PROVOZU

Mechanizační prostředky a obchodní zařízení slouží k výkonu obchodních operací. Podle činností, při nichž se technických prostředků a zařízení používá, lze tyto prostředky rozdělit na zařízení a prostředky pro:
- manipulaci,
- dopravu,
- skladování,
- prodej.

Většina z nich může být uplatněna pouze ve spojení s provozními objekty a plochami. Spolu s nimi tvoří materiálně technickou základnu obchodu.

Prostředky a zařízení pro manipulaci slouží pro vykládku zboží při přijetí od dodavatele, jeho uskladnění, případné překládání, kompletaci, vykládání a nakládku. Nejrozšířenějšími zástupci této skupiny jsou nízko a vysokozdvižné vozíky, regálové zakladače, dopravníky i klasické rudly. Výběr konkrétního prostředku pro manipulaci je dán druhem, velikostí, hmotností a množstvím zboží, způsobem manipulace a dalšími faktory, které se u různých maloobchodních jednotek liší.

Prostředky pro dopravu slouží vnější dopravě. Reprezentanty prostředků vnější dopravy v obchodě jsou nákladní a dodávkové vozy.

Nezbytným zařízením pro uskladnění zboží v provozních jednotkách jsou skladové regály. Škála jejich druhů je široká, od paletových příhradových, konzolových, blokových až po regály policové, které jsou v maloobchodě nejpoužívanější. Zařízením pro skladování v maloobchodních jednotkách jsou i speciální zařízení – lednice, mrazicí boxy i zařízení pro uložení zboží během jeho úprav. Zboží v prodejní místnosti maloobchodních jednotek je ukládáno do výstavního zařízení a regálů. Tuto skupinu zařízení tvoří různé druhy přístěnných i středových regálů, chladicí a mrazicí vany, nástavby apod. tak, jak se s nimi každý zákazník denně setkává při nákupu. Vzhledem k funkci, kterou plní, můžeme tato zařízení zařadit i do následující skupiny.

Zařízení pro prodej zboží tvoří soubor různých strojů, přístrojů a zařízení, které slouží k přípravě zboží k prodeji (balicí a porcovací stroje, váhy), k samotnému prodeji (pulty, regály a jiná výstavná zařízení), k inkasu (pokladny) i k usnadnění pohybu a manipulace zákazníka se zbožím při nákupu (vozíky, košíky). Jejich volba je závislá na sortimentu prodávaného zboží, formě prodeje, na připravenosti zboží k prodeji i na frekvenci zákazníků.

https://is.mendelu.cz/eknihovna/opory/index.pl?cast=3000

Suková
Last modified: Monday, January 27, 2014, 11:57 AM