PREZENTACE ZBOŽÍ


Hovoříme-li o prezentaci zboží, můžeme se zaměřit jak na otázku poskytování vzorků, tak i na samotný způsob prodeje a vystavování zboží v obchodě.

Poskytování vzorků

Poskytování vzorků je nejefektivnějším prostředkem k šíření znalostí o novém výrobku a jeho odzkoušení. Poskytneme-li spotřebiteli vzorek, dáváme mu tím možnost přímé zkušenosti a snižujeme tak riziko spotřebitelů při potenciálním nákupu produktu.  Poskytnout vzorek můžeme 3 různými způsoby.

1. vzorky

Firmy mohou výrobky spotřebitelům fyzicky distribuovat, aby si je vyzkoušeli v soukromí svých domovů. Mluvíme tedy o tzv. vzorcích. Často jsou takto poskytovány výrobky z oblasti drogerie či kosmetiky.


2. ukázkové kupóny

Firmy mohou distribuovat kupony s mnohem vyšší nominální hodnotou, než jaké mají obvyklé kupóny. Cílem těchto kupónů je povzbudit spotřebitele k vyzkoušení výrobku nebo služby.

3. zkoušky

Firmy mohou učinit výrobek nebo službu dostupnými spotřebitelům k odzkoušení na určitém místě a v určitou dobu. Jde o tzv. zkoušku. Většina dealerů aut například pořádá pro případně zájemce testovací jízdy, některé obchody nabízejí ochutnávky nových potravinových produktů, vydavatelé časopisů umožňují spotřebitelům prohlédnout si jejich publikaci, aby zmírnili jejich váhání.

Poskytování vzorků je jedním z finančně nejnáročnějších typů podpory prodeje. Vedle přínosu v podobě přiblížení výrobku zákazníkům, existuje ale i riziko nesprávného použití výrobku. Při dychtivosti vyzkoušet si nový výrobek si nemusejí pečlivě přečíst návod na použití, což může leckdy vést k nespokojenosti s výrobkem.

Výstavky

Výstavkou se rozumí takové uspořádání zboží uvnitř obchodu, které lépe zviditelňuje značku či produkt ve srovnání s konkurenčními výrobky. Dobře provedené výstavky mohou znatelně pozvednout prodej. Výrobci maloobchodníkům poskytují materiály pro výstavky a částečně, nebo úplně se podílejí na jejich nákladech.

Atraktivnost výstavky se odvíjí mimo jiné i od umístění. To můžeme členit do 4 skupin:

1. ve vstupní části obchodu

Takto situované výstavky jsou nejvýhodnější právě z toho důvodu, že se nacházejí přímo u vstupu do obchodu a každý zákazník s nimi přijde do kontaktu. Pozornost vstupujících v tomto okamžiku ještě není otupělá a jsou proto přístupní dojmům. Navíc mají doposud prázdné vozíky a plné peněženky, tudíž jsou nejvíce nakloněny k impulzivním nákupům.

2. na konci uličky

Výstavky umístěné na konci uličky znamenají také přitažlivý faktor při nákupu spotřebitelů. Vidí na ni všichni ti, kteří se v uličkách nacházejí. Navíc při přechodu mezi uličkami musí zákazník projít několikrát kolem.

3. v uličce

Výstavky, které se nachází v uličce, jsou pro zákazníky méně atraktivní a jsou vnímány v mnohem menší míře.

4. reklamy v regále

Jedná se o vývěsky nebo výstavky umístěné přímo na regále, zpravidla v blízkosti dotyčných výrobků. Vidí je pouze spotřebitel v této uličce a většinou jen tehdy, když si právě prohlíží příslušnou část regálu.

Hlavním účelem výstavek je přilákat pozornost k novým produktům, k jejich vlastnostem, ke sníženým cenám nebo připomenout spotřebitelům známe produkty. Dalším smyslem je nechat spotřebitele vyzkoušet si nebo ochutnat vzorek výrobku, popřípadě mu ho věnovat. Vedle toho výstavky ulehčují spotřebitelům výběr zboží při nákupu, proto je nutné, aby usnadňovali přístup k výrobku.

Reklamní pracovníci musí být tedy velmi nápadití, aby dokázali přitáhnout zákazníkovu pozornost. Výstavky mají největší vliv na ty zákazníky, kteří jsou impulzivní a neplánují nákup předem.
Last modified: Monday, January 27, 2014, 11:57 AM