ÚKLID V PRODEJNÁCH1. Úvod

Informace o úklidu v  potravinových prodejnách jsou více dostupné, než informace o úklidu
v průmyslových podnicích s výrobní činností.

Do této práce sou zahrnuty i velmi stručné informace o Státní zemědělské potravinářské inspekci a její práci.

Na internetových stránkách obchodních řetězců jsou převážně informace o jejich ekologickém  nakládání s odpady a fungování obchodu podle hygienických či jiných předpisů uvedených v zákonech ČR. Úklid a hygienické předpisy spolu úzce souvisí.


2. Úklid a některé předpisy

2.1. Státní zemědělská a potravinářská inspekce ( SZPI)
Tato státní instituce dohlíží na to, aby byly potraviny už od počátku jejich výroby
až ke konečnému prodeji spotřebiteli zdravotně nezávadné a v souladu s principy odpovídajícím principům kontroly v Evropské unii. Kontrola se zaměřuje především na místa, kde se předpokládá nejvíce nedostatků.[1]

2.2. Myši v Hypernově
Příkladem působení SZPI nám může být  jindřichohradecká Hypernova, která byla uzavřena, jelikož v regálech a jiných prodejních plochách byl nalezen myší trus. Prodejna po návštěvě SZPI byla ihned uzavřena.

2.3. Podlahy a stěny v potravinářských prodejnách v souladu s vyhláškou          ministerstva zdravotnictví
Uvádím i některé požadavky na vzhled prodejny, které jsem vyhledala ve vyhlášce ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na prodej potravin a vybavení prodejny.

1) Podlahy  potravinářské  prodejny  musí  být  beze  spár,
omyvatelné,  nesmí  být  kluzké  a  nesmí  nepříznivě  ovlivňovat
potraviny.

2) Stěny potravinářské  prodejny musí  mít omyvatelnou  úpravu
v provozech a pracovních úsecích,  kde může docházet ke znečištění
nebo  zmáčení  stěn,  například  v  umývárnách nádobí, přípravnách
a hygienických zařízeních.[2]

3. Firmy zprostředkovávající úklid

3.1. Zajištění úklidu prodejen
V České republice působí firmy zabývající se spíše prodejem čistících a úklidových strojů. Hodně firem také se svou prodejní obchodní činností nabízí i samotné úklidové služby.
Jsou ochotny zajistit i úklidový personál a po dohodě s odběratelskou společností zajistit
i kompletní servis úklidových služeb.

Zaměstnanci  určení pouze pro úklidové práce ve velkých prodejnách (např. obchodní řetězce) převážně nejsou. Úklid je v obchodních řetězcích v ČR zajišťován externími firmami. Například pro obchodní řetězce jako je Kaufland, Ikea či Tesko zprostředkovává úklid prostor v prodejně firma Richter-color, spol. s r.o., firma Rotto, spol s.r.o. a jiné.

3.2. Nabídka úklidových firem
Úklidové firmy obecně nabízejí všechny typy úklidů, přesněji se jedná o úklid bytů, administrativních prostor ale i o prostory průmyslové či logistické sklady. Úklidy mohou
být jednorázové nebo pravidelné. Kromě klasických služeb jako je mytí výloh a leštění podlah je nabízeno i čištění koberců nebo voskování podlah.4. Stroje a moderní úklid

4.1. Firmy vyrábějící úklidové stroje
Jedním z předních  světových výrobců úklidových strojů je firma Karcher. Německá firma Karcher již dlouhodobě vyrábí úklidové stroje s vysokou kvalitou podle normy ISO 90001. Dalším světovými  výrobci jsou i švýcarská firma CLEANFIX REINIGUNGSSYSTEME AG, která působí na českém a slovenském trhu už 15 let, německá firma Kranzle nebo dánská firma Nilfisk-Advance .

4.2. Druhy úklidových strojů
Úklidové a čistící stroje můžeme rozdělit do několika základních skupin:[4]
• Domácí techniku
• Vysokotlaké stroje
• Vysavače
• Podlahové stroje
• Zametací stroje
• Stroje na koberce

Každá z těchto základních skupin zahrnuje další dělení na skupiny, které vystihují podrobnější charakteristiky určitých strojů.
Vybrala jsem dvě základní skupiny kterým se budu dále věnovat. Jedná se o podlahové stroje a zametací stroje.

4.2.1. Podlahové stroje
Podlahové stroje se dělí na stroje s elektrickým pohonem na 220 V nebo bateriovým pohonem. Tyto stroje jsou určeny pro čištění malých i velkých ploch a zároveň i pro čištění okrajových částí  podlah a špatně dostupných míst. Mohou být jednokotoučové
a více kotoučové.


4.2.2. Zametací stroje
Zametací stroje se nejčastěji dělí na stroje ruční, motorové a bateriové. Ruční zametací stroje se používají na místo  smetáku a lopaty. Jsou rychlejší a hospodárnější než koště.
Jsou navrženy pro zametání hal, cest, skladů a dvorů.

Bateriové zametací stoje jsou univerzální pro použití ve vnitřních i venkovních prostorech.
Ve vnitřních prostorech se cení především tichý chod bateriového pohonu.

Motorové zametací stroje jsou vybaveny benzinovým motorem a posedem pro řidiče.


4.3. Ceny úklidových strojů
Ceny čistících úklidových strojů se pohybují od částek 10 tisíc korun až po částky 80 tisíc korun a výše. Záleží na tom od jakého výrobce si stroj koupíte a jaké funkce od stroje očekáváte.

Pokud firma nechce čistící techniku kupovat, může si  čistící stroj pronajmout nebo uzavřít smlouvu s úklidovou firmou o jednorázovém či pravidelném úklidu.
Last modified: Monday, January 27, 2014, 11:57 AM