PARKOVÁNÍ U OBCHODNÍCH ORGANIZACÍ

Pohodlné zaparkování v blízkosti obchodní organizace je jedním z faktorů, který ovlivňuje rozhodnutí zákazníka, ke které obchodní organizaci pojede nakoupit. Proto je tedy v zájmu každé organizace zajistit dostatečné parkovací prostory. Obchodní organizace nejčastěji využívají tyto typy parkovišť:

- Venkovní parkoviště
- Podzemní garáže
- Střešní parkoviště
- Patrové parkoviště

Venkovní parkoviště
Venkovní parkoviště nalezneme u větších obchodních organizacích typu např.: Makro, Glóbus, Baumax, atd. Tyto hypermarkety jsou většinou situované v odlehlých částech města, kde pozemky nebývají drahé, tudíž zde není problém vybudovat rozsáhlé venkovní parkoviště. Zákazníci sem jezdí rádi, protože je zde snadné zaparkovat a dostatek parkovacích míst. Jedinou nevýhodou může být umístění hypermarketu mimo centrum města.

Podzemní garáže
Podzemní garáže se vyskytují nejčastěji u obchodních organizací, které nemají prostory na vybudování normalního parkoviště a snaží se tím vlastně ušetřit prostor. Podzemní garáže jsou většinou stísněné. Některým zákazníkům může dělat problém zde zaparkovat, a proto se obchodním organizacím s tímto typem parkování vyhýbají.

Střešní parkoviště
Dalším vyskytujícím se typem jsou střešní parkoviště. Výskyt střešních parkovišť je ovlivněm hlavně umístěním obchodní organizace. Může se jednat o stejný případ jako u podzemních garáží, a to ušetření prostoru, nebo se obchodní organizace nachazí v nerovném terénu a vybudování střešního parkoviště je vlastně vyborným řešením, jak parkoviště umístit. Jako příklad takového parkoviště v Liberci můžeme vidět parkoviště u Intersparu. Interspar se nachází téměř v centru města, přesto má parkovací plochu výborně vyřešenou.

Patrové parkoviště
Jedná se přímo o parkovací domy, ale tento typ parkování dnes využívají i různé hypermarkety. Vybudováním pouze druhého patra, získá obchodní organizace hned dvojnásobek parkovacích míst. Jako příklad můžeme vidět OC NISA, které takto rozšířilo svoji kapacitu parkovacích míst.

Patří k pravidlu, že jedna ta samá obchodní organizace dodržuje stejné parametry svých parkovišť, ať se nachazí v Liberci nebo třeba v Pardubicích.

Parkoviště se dají dále rozlišovat na placená a neplacená a na hlídaná a nehlídaná. U obchodních organizací nalezneme většinou nehlídaná parkoviště. Některé z parkovišť bývají zpoplatněné. Je to z důvodu, že se parkoviště nacházejí na lukrativních místech a bývají z pravidla využívána i jinými lidmi než klienty. Pro zákazníky je toto ošetřené nákupem u obchodní organizace. Parkoviště je zbezpečené parkovacím systémem a závorou. V případě nákupu u obchodní organizace nad nějakou určitou částku má zákazník parkování zadarmo. V Liberci jsme tento typ parkování mohli nalézt v parkovacím domě nad Normou.

Jak je tedy vidět, mít správně vyřešené parkovací prostory, patří bez pochyby k důležitým marketingovým aspektům organizace, které ovlivňují zákazníka. Proto by tedy žádná z obchodních organizací neměla tuto důležitou věc opomíjet.
Last modified: Monday, January 27, 2014, 11:57 AM