ŠEKOVÁ KNÍŽKA V OBCHODĚPojem „šek“

Šek je používán k bezhotovostnímu placení za zboží a služby a k výběru hotových peněz z účtu u banky. Šek můžeme charakterizovat také jako cenný papír, který obsahuje bezpodmínečný příkaz výstavce šeku bance, aby vyplatila šekovou částku na vrub na šeku uvedeného účtu oprávněnému majiteli (držiteli) šeku. Šeky se v praxi užívají k operacím mezinárodním a vnitrostátním. Banky v České republice se podílejí na mezinárodních šekových operacích vystavováním vlastních bankovních šeků na své zahraniční korespondenty jako šekovníky, přejímáním šeků vystavených na zahraniční šekovníky k inkasu a odkupem zahraničních šeků, především bankovních. Výhody šeků při používání je skutečnost, že při placení nahrazují hotové peníze. Jejich relativně snadná převoditelnost podporuje jejich použitelnost a oběh. Předností šeků je i poměrně rychlá vymahatelnost pohledávky při neplacení. Jejich nevýhodou je relativně méně výhodné užití pro vývozce. Inkaso ze zahraničí dochází opožděně a pouze u šeků známých bank dochází ihned k jejich proplacení.

Cestovní šeky

Cestovní šek je speciálním druhem šeku, který vznikl především pro potřeby mezinárodního cestovního ruchu. Cestovní šek má na rozdíl od klasického šeku neomezenou dobu platnosti. To znamená, že jej lze předložit k proplacení kdykoliv, pokud nebyl emitující institucí zablokován. Odlišností cestovního šeku je metoda, na jejímž základě se provádí ověřování a následné proplacení šeku.

Šeky versus karty

Cestovní šeky u nás nejsou tak oblíbené jako třeba mezi americkými turisty, přesto mají oproti hotovosti několik zásadních výhod a v jistých aspektech konkurují i platebním kartám. Češi jsou národ karet: debetních, kreditních, věrnostních a mnoha dalších. Spolu s nimi pořád kraluje žebříčku oblíbenosti tradiční hotovost. Přitom karty i hotovost mají při cestách do zahraničí alternativu v podobě cestovních šeků. Popularita šeků by asi byla zcela jiná, kdybychom byli zvyklí s nimi platit i běžně doma, jako se to například děje ve Spojených státech, kde každý klient při založení účtu dostane i šekovou knížku. Američané jsou zvyklí vypisovat šek i za nákup několika potravin v supermarketu, stejně jako my jsme se naučili platit stokorunový nákup kartou. Oproti hotovosti a často i platební kartě je největší výhodou šeků jejich bezpečnost. V případě ztráty nebo krádeže šeku vám je totiž bezplatně vystaven nový, zpravidla do 24 hodin. Největším negativem jsou na druhé straně poplatky s šeky spojené a fakt, že s nimi nelze platit v obchodech na každém rohu.

Výhody cestovních šeků Nevýhody cestovních šeků
Neexistují limity čerpání jako u platebních karet. Až na výjimky platíte poplatek za vystavení i proplacení šeků ve výši 1–2 % z celkové částky, přičemž minimální výše poplatku se pohybuje okolo 100 Kč za každou požadovanou měnu.

Při ztrátě či krádeži šeků může držitel cestovních šeků dostat náhradní šeky bez poplatku kdekoliv ve světě za méně než 24 hodin. Přímé placení šeky je možné jen ve vybraných hotelech a obchodech a nelze na něj spoléhat.

Držitel cestovních šeků nemusí mít účet u banky, která je prodává.
Při vyplacení šeku v hotovosti v bance budete platit ještě poplatek za směnu, pokud místní měna neodpovídá měně šeku.
Platnost cestovních šeků není nijak omezena.
V případě ztráty či krádeže nemusí držitel cestovních šeků hradit poplatky za stoplistaci
Lepší ochrana finančních prostředků na cestách oproti hotovosti, kterou vám v případě odcizení nikdo nenahradí.

Výhody platebních karet Nevýhody platebních karet

Za platbu kartou u obchodníka neplatíte žádný poplatek. V případě ztráty platíte za stoplistaci a novou kartu, někdy i v řádech tisíců korun.
I pro platby kartou v zahraničí se počítá s výhodnějším kurzem. * Platební kartu dnes uplatníte prakticky kdekoliv, v obchodech, ubytovnách, autopůjčovnách. Některé typy karet nemusí obchodníci v některých zemích akceptovat.
Nemusíte si je pořizovat zvlášť. Kartou dnes disponuje téměř každý, kdo má běžný účet v bance. Výběr hotovosti kartou z bankomatu je zpoplatněn podstatně více než hotovostní výběr v ČR.
Užití platební karty je jednodušší než v případě šeků.

Pokud závěrem vyhodnotíme, zda je výhodnější platební karta nebo šek ať už v tuzemsku nebo v zahraničí. Doporučoval bych v současnosti platební kartu. Šek jako platební nástroj se k platebním kartám přibližuje jako skoro rovnocenný soupeř, ale co se týče pohodlnosti, bezpečnosti a rychlosti, platební karta vyhraje. Samozřejmě za pohodlnější věci se platí, takže  s výběrem z bankomatu nebo u stoplistace v řádech tisíců u embosovaných karet se počítá s vyššími poplatky. Šek je dobrá alternativa bezhotovostního platebního styku.

Použitá literatura

MÁČE M. Platební styk: klasický a elektronický. 1. vyd. Praha Grada Publishing a.s.: 48 s. ISBN 80-24717-25-5.

Lidovky [online]. [cit. 27.3.2009]. Dostupné z: < http://www.lidovky.cz/tiskni.asp?r=ln-cestovani&c=A080924_110315_ln-cestovani_glu>

Last modified: Monday, 27 January 2014, 11:57 AM