Rozdělení vláken

Vlákna

V této kapitole se naučíte rozdělení textilních vláken, naučíte se označovat textilní vlákna správnými zkratkami, budou vysvětleny zkratky staré.

Vlákna jsou to výchozí suroviny, které dalším technologickým zpracováním přecházejí v příze a z nich v tkaniny, pleteniny a další specielní plošné textilie. Nespřadatelná i některá spřadatelná jsou používána jako výplňkový material, pro výrobu netkaných textilií, popřípadě multifily jsou upravovány tvarováním pro další použití především v pletařském průmyslu. Zpracování plošných textilií je především konfekční postup, a to jak pro průmysl oděvní, tak technický sektor. Přestože každou surovinu můžeme použít na všechny textilní výrobky, přece jenom některé z nich mají pro svoje vlastnosti deklarované použití. Kromě toho se na trhu objevují nová vlákna, a to jak strukturálně nová, tak modifikovaná. Jsou to na př. vlákna dutá, profilovaná, mikrovlákna (pod 1 dtex), jejichž uplatnění je v různých sektorech. Žádná textilní surovina však nevyniká nejvyšší dokonalostí ve všech vlastnostech - v některých je nadprůměrná, popřípadě i podprůměrná. I když se mnohé vlastnosti dají konečnou úpravou zlepšit, přesto v první řadě záleží na chemickém složení, povrchové a vnitřní struktuře, konstrukci a celkové geometrii vlákna.

Co se týče označování vlákenných komponent na výrobcích vstupují v platnost doplňky zákona na ochranu spotřebitele (č. 634/1992, č. 40/1996 a č. 104/1995), včetně prováděcí vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 132/1996, upřesňující podrobnosti označování textilních výrobků ze dne 21. 5. 1996. Při označování jednotlivých druhů vláken se mohou používat jen jejich celé druhové názvy. Zkratky vláken mohou být používány na poloprodkutech, vždy však musí být doloženy průvodními vysvětlivkami.

Ze základních vlastností vláken charakterizujeme především:

  • délku vyjadřovanou v mm, popř. v palcích (inch = 25,4 mm)
  • jemnost (délkovou hmotnost), vyjadřovanou v mg/m, (kg/m).106, popř. v jednotkách speciálně pro bavlnu - Micronaire, pro vlnu v m m – mikrometrech, pro přírodní hedvábí pak Td (titr denier)
  • kadeření, provedené různým způsobem, vyjádřené obvykle relativně v %, obdobné vyjadřování je pro obloučkovitost vlněných vláken
  • sorpci, vyjádřenou relativně jako obsah vody ve vlákně v %
  • lesk, barvu a její odstín
  • tepelněizolační vlastnosti, a to ne pouze u dutých vláken, kde izolačním prvkem je vzduch, ale u objemového útvaru, kde tepelnou izolaci vytváří vzduch mezi vlákny
  • mechanické vlastnosti, jako pevnost a tažnost buď jako jednotky absolutní, častěji však jako relativní hodnoty mN/tex.

 

Rozdělení vláken 

              Přírodní vlákna rostlinná

Ze semen: bavlna, kapok

Ze stonků: len, konoppí, juta, ramie, kopřiva, kenaf

Z listů: sisal, abaca

Z plodů: kokos

              Živočišná vlákna

Vlna a srsti: ovčí vlna, mohér, kašmír, alpaka, vikuňa. velbloud, králík

Hedvábí: pravé, tussah (plané), pavoučí

              Minerální

Azbest

              Chemická vlákna

Z přírodního polymeru: celulózová vlákna, acetátová vlákna

Ze syntetického polymeru: polyamidy, polyestery, polyuretany,polyetyleny, polypropyleny.