Vlákna

Site: Testovací server CDV
Course: Textilní zbožíznalství 1
Book: Vlákna
Printed by: Guest user
Date: Monday, June 17, 2024, 3:38 PM

Description

Cílem této kapitoly je seznámení se s textilními vlákny, která mohou být jak přírodní tak chemická. zamyšlený

Rozdělení vláken

Vlákna

V této kapitole se naučíte rozdělení textilních vláken, naučíte se označovat textilní vlákna správnými zkratkami, budou vysvětleny zkratky staré.

Vlákna jsou to výchozí suroviny, které dalším technologickým zpracováním přecházejí v příze a z nich v tkaniny, pleteniny a další specielní plošné textilie. Nespřadatelná i některá spřadatelná jsou používána jako výplňkový material, pro výrobu netkaných textilií, popřípadě multifily jsou upravovány tvarováním pro další použití především v pletařském průmyslu. Zpracování plošných textilií je především konfekční postup, a to jak pro průmysl oděvní, tak technický sektor. Přestože každou surovinu můžeme použít na všechny textilní výrobky, přece jenom některé z nich mají pro svoje vlastnosti deklarované použití. Kromě toho se na trhu objevují nová vlákna, a to jak strukturálně nová, tak modifikovaná. Jsou to na př. vlákna dutá, profilovaná, mikrovlákna (pod 1 dtex), jejichž uplatnění je v různých sektorech. Žádná textilní surovina však nevyniká nejvyšší dokonalostí ve všech vlastnostech - v některých je nadprůměrná, popřípadě i podprůměrná. I když se mnohé vlastnosti dají konečnou úpravou zlepšit, přesto v první řadě záleží na chemickém složení, povrchové a vnitřní struktuře, konstrukci a celkové geometrii vlákna.

Co se týče označování vlákenných komponent na výrobcích vstupují v platnost doplňky zákona na ochranu spotřebitele (č. 634/1992, č. 40/1996 a č. 104/1995), včetně prováděcí vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 132/1996, upřesňující podrobnosti označování textilních výrobků ze dne 21. 5. 1996. Při označování jednotlivých druhů vláken se mohou používat jen jejich celé druhové názvy. Zkratky vláken mohou být používány na poloprodkutech, vždy však musí být doloženy průvodními vysvětlivkami.

Ze základních vlastností vláken charakterizujeme především:

  • délku vyjadřovanou v mm, popř. v palcích (inch = 25,4 mm)
  • jemnost (délkovou hmotnost), vyjadřovanou v mg/m, (kg/m).106, popř. v jednotkách speciálně pro bavlnu - Micronaire, pro vlnu v m m – mikrometrech, pro přírodní hedvábí pak Td (titr denier)
  • kadeření, provedené různým způsobem, vyjádřené obvykle relativně v %, obdobné vyjadřování je pro obloučkovitost vlněných vláken
  • sorpci, vyjádřenou relativně jako obsah vody ve vlákně v %
  • lesk, barvu a její odstín
  • tepelněizolační vlastnosti, a to ne pouze u dutých vláken, kde izolačním prvkem je vzduch, ale u objemového útvaru, kde tepelnou izolaci vytváří vzduch mezi vlákny
  • mechanické vlastnosti, jako pevnost a tažnost buď jako jednotky absolutní, častěji však jako relativní hodnoty mN/tex.

 

Rozdělení vláken 

              Přírodní vlákna rostlinná

Ze semen: bavlna, kapok

Ze stonků: len, konoppí, juta, ramie, kopřiva, kenaf

Z listů: sisal, abaca

Z plodů: kokos

              Živočišná vlákna

Vlna a srsti: ovčí vlna, mohér, kašmír, alpaka, vikuňa. velbloud, králík

Hedvábí: pravé, tussah (plané), pavoučí

              Minerální

Azbest

              Chemická vlákna

Z přírodního polymeru: celulózová vlákna, acetátová vlákna

Ze syntetického polymeru: polyamidy, polyestery, polyuretany,polyetyleny, polypropyleny.

 

Rostlinná vlákna

Základní stavební jednotkou rostlinných vláken je celulóza. Rostlinná vlákna tedy bývají často nazývána celulózová vlákna.

Rostlinná vlákna se rozlišují podle toho, z jaké části rostliny se získávají. Rozlišujeme tedy rostlinná vlákna získavaná ze semen rostlin - bavlna, dále pak ze stonků rostlin - len, konopí, juta, ramie, kenaf, z listů - sisal, plodů - kokosová vlákna.

  

Bavlna - CO

Bavlna je nejdůležitějším přírodním vláknem. Bavlník je jednoletá keřovitá rostlina, zhruba 1 m vysoká. Vlákna se získávají ze semen.

Obrázek: Vývoj rostliny bavlníku od zasetí po sklizeň.

Vlákna se po dozrání sklízí ručně nebo častěji strojově. Poté se oddělují od semen pomocí vyzrňovacích strojů.


vyzrňovací stroj

Podle zralosti se bavlněná vlákna dají rozdělit do tří skupin: zralá, nezralá , mrtvá (viz obr.). Zralé vlákno se pod mikroskopem jeví jako zkroucená, zploštělá stužka se zesílenými stěnami a malým lumenem. V průřezu má vlákno ledvinkovitý tvar. Mrtvé vlákno nemá zákrut, je popřehýbané. Zplacatělý tvar vlákna je způsoben vysoušením vlákna po sklizni, kdy dochází ke zborcení stěny a následně ke stáčení vlákna. Délka vláken je 20-60 mm: 20-38 mm krátká vlákna, 35-60 mm dlouhá vlákna.


a) b) c)

Obrázek: a) Pohled na zralou bavlnu - zvětšeno pomocí rastrovacího elektronového mikroskopu (REM), b) náčrtek zralého, nezralého a mrtvého bavlněného vlákna, c) řez balněnými vlákny - REM.

Krátká nespřadatelná vlákna se nazývají linters .

Užitné vlastnosti: barva bílá, krémová až hnědá, matný lesk, délka vlákně dle druhu 20-60 mm, pevnost vyšší za mokra, pevnost se dá zvýšit mercerací, tažnost malá, navlhavost při 65%RH 7.5%, uzanční vlhkostní přirážka 8.5%, při vystavení teplotě 120°C poo dobu 5 hod. žloutne, žehlení při 150°C, hoří rychle se štiplavým zápachem po spáleném papíru, zanechává jemný šedý popel, který lze mezi prsty rozemnout. Jemnost se udává v micronairech.

Jemnost bavlny v jednotkách Micronaire M

Jemnost bavlny

Interval v jednotkách Micronaire

Velmi jemná

0,0 – 3,0

Jemná

3,0 – 3,9

Střední

4,0 – 4,9

Hrubá

5,0 – 5,9

Velmi hrubá

5,9 a více

Bavlna je jemná na omak a má dobré sorpční vlastnosti. V případě náhlého zavlhčení suchých vláken je částečně hřejivá (uvolňuje tzv. sorpční teplo).

Použití: spodní prádlo, vrchové oblečení, bytový textil, ložní a stolní prádlo, kapesníky, obvazový materiál, šicí nitě, technické tkaniny.

BAREVNÁ BAVLNA
Pro společnost Fox Fibre bavlna nezáří jen bílou, ale i jinými barvami. Tomuto šlechtitelskému úspěchu a jeho tvůrkyni, Američance Sally Foxové, se podařilo posunout bavlnářský průmysl o další krok dopředu. Široký sortiment, džínami počínaje a lněným povlečením konče, dnes už vzniká v přírodních zelených a béžovohnědých tónech bez barvení. Barevná bavlna není nic nového pod sluncem. Po dlouhou dobu se o její vyšlechtění snažily pěstitelské země, aby získaly zbraň v boji proti snižování zájmu o tuto komoditu. Až donedávna bylo získané vlákno příliš krátké a slabé a nebylo možné je zpracovávat na moderních tkalcovských stavech, čímž klesala produktivita plantáže. V roce 1982 začala entomoložka Sally Foxová experimentovat s genetickým křížením různých bavlníků a za šest let se jí podařilo vypěstovat hnědou odrůdu, jejíž vlákno se na stavech netrhalo. Za další rok Foxová založila společnost Natural Cotton Colours. V roce 1992 dosáhla sklizeň pro Fox Fibre jedné a půl tuny a dnes společnost vykazuje zisk přes šest milionů dolarů ročně. Osmdesát procent této bavlny, již pěstují farmáři, kteří mají smlouvu s Natural Cotton Company, roste na bavlnících, které nepotřebují žádné chemické prostředky. Bavlnu ani není třeba namáčet v louhu. Tímto úspěchem pokusy neskončily. Genetická laboratoř Sally Foxové v arizonském Wickenburgu pokračuje v práci a v brzké době chce získat odrůdy bavlny dalších barev - žluté, oranžové, zelené a modrozelené.

Kapok - KP

Kapok je podobně jako bavlna vlákno semenného původu. Získává se ze semen stejnojmenné rostliny - kapoku (je znám i pod názvem stromová bavlna). Pěstuje se v tropických a subtropických krajích. Podlouhlé světlezelené plody po dozrání puknou a uvnitř se objeví malá semena obalená dlouhými vlákny. Vlákna kapoku mají barvu dle podmínek jednotlivých pěstitelských oblastí: bílou, nažloutlou, nahnědlou. Délka vláken je 32 mm, tloušťka 30 – 40 μm.

kapok tree     kapok tree

Obrázek: Strom kapoku.


Užitné vlastnosti: Vlákna jsou jednobuněčná a stavbou podobná bavlně. Vyznačují se však větším lumenem, který zajišťuje dobrou hřejivost vláken. Charakteristickou vlastností kapoku je špatná snáčivost. Slisovaný kapok udrží nad vodou až 36násobek své hmotnosti. Dobře hoří, má vysoký lesk.

Použití: Zejména jako výplňkový materiál, např. do polštářů, přikrývek a matrací v čalounictví. Uplatňuje při výrobě záchranný pásů a vest. V kombinaci s balvněnými vlákny se používá na výrobu efektních přízí.

Len - LI

Len

Lýkové vlákno, které se získává ze lnu setého. Je to jednoletá rostlina, ze které se získávají vlákna jak pro textilní, tak pro technické účely. Tato rostlina dorůstá do výšky zhruba 1 m. Po zpracování se získává technické vlákno dlouhé až 1 m. Toto technické vlákno se skládá z elementárních vláken. Délka elementárního vlákna je 40-60 mm. Tloušťka technického vlákna 600 μm, elementárního 20 μm.

Zpracování lnu:

- trhání.

- máčení nebo rosení - za účelem usnadnění oddělování jednotlivých vláken.

- lámání - odstranění zdřevnatělé části stonku a semen.

- počesání neboli vochlování  - urovnávání vláken do podélného směru a současně odstraňování něčistot.

- spřádání - za sucha - získá se nestejnoměrná příze.

               - za mokra - získá se rovnoměrná příze, pevnější.

len  len     lněná vlákna

            a)                                 b)                                          c)

Obrázek: a) rostlina lnu, b) pohled na technické a elementární vlákno lnu, c) Lněné vlákno v podélném pohledu. Na obrázku jsou vidět výrazní kolínka, což je charakteristické pro lněná vlákna. Zvětšení 100x.

Vzhled lněného vlákna pod mikroskopem: po délce vlákna jsou charakteristická tzv. kolínka ve tvaru písmene X. V řezu se elementární vlákno jeví jako mnohoúhelník se zaoblenými rohy.

Kotonizace - proces, při němž jsou elementární vlákna lnu  upravována na délku odpovídající délce bavlněných vláken - odtud kotonizace. (Již za 2. světové války, kdy byl nedostatek přírodních surovin se často směsoval len s bavlnou. Pro směsování je ideální, pokud mají obě směsovávané suroviny tutéž délku vláken.) Kotonizace se provádí: mechanicky, chemicky, enzymaticky.

Užitné vlastnosti: vysoká pevnost  (vyšší za mokra), vysoká odolnost v oděru, malá tažnost, chladivý omak (dobře vede teplo), vysoká sorpce, vlhkost lnu v normálních podmínkách 15%, uzanční vlhkostní přirážka 12%, na světle ztrácí pevnost, hustota 1440-1456 kg/m3. Hoří jasným plamenem, zanechává šedý popel, zapáchá po spáleném papíru.

Použití: často se směsuje s bavlnou, viskózou, polyesterem, méně s vlnou. Z vláken lnu se vyrábí příze, ubrusy, ubrousky, ručníky, utěrky, osušky, ložní prádlo, letní oblekovky a šatovky, závěsové tkaniny, technické tkaniny: krycí plachty na auta, železniční vozy, čluny, stanoviny, tkaniny, nosítka, brašnářské potřeby.


Zajímavosti: Len setý je využíván i v lidové medicíně jako lék na kašel, účinný je však na záněty hrdla i jako projímadlo.

Konopí - CA

Konopí má hrubší vlákna než len. Tato rostlina dorůstá výšky 1 m. Vlákna se zpracovávají podobným způsobem jako vlákna lněná. Vzhledem se opět podobají lnu, v řezu nejsou tolik mnohoúhelníková, jsou zaoblenější, hrubší, s velkým lumenem.

Vlákna konopí setého mohou být plavé, světlešedé nebo stříbrošedé barvy. Technická vlákna jsou 1 - 2 m dlouhá, elementární 4 – 55 mm.

konopí  Obrázek: Konopí.

Hlavní pěstitelské oblasti: Rusko, finsko, Rumunsko, Čína. 

Užitné vlastnosti: velká pevnost, vyšší za mokra, malá tažnost, na slunci ztrácí pevnost.

Použití: pro technické účely - motouzy, provazy, hadice, popruhy, palchtoviny, spřádají se do přízí se lnem.

Juta - JU

Juta je jedním z nejlevnějších přírodních vláken a hned po bavlně má nejširší využití. Jutová vlákna obsahují cellózu a lignin.

juta     juta      juta

                               a)                                                               b)                               c)

Obrázek: a) Juta - rostlina, b) pohled na technické jutové vlákno, c) elementární vlákno (velký lumen).

Jutová vlákna jsou hrubší v porovnání např. se lněnými vlákny. Je to jednoletá rostlina dorůstající do výšky až 5 m. Vlákna mají vysoký obsah ligninu, proto se před samotným zpracováním máčí ve vodě, vlákna se odděljí od stonku a suší se nejčastěji na slunci. Tato vlákna jsou velmi hrubá a pro další zpracování se napouští nejčastěji olejovými emulzemi. Tím se zajistí lepší zpracovatelnost. Délka elementáních vláken se pohybuje kolem 5 mm.

zpracovávání juty Obrázek: Zpracovávání jutových rostlin.

Hlavní pěstitelské oblasti: Indie, Bangladéš, Kolkata.

Užitné vlastnosti: vlákna mají zlatohedvábný lesk, jsou velmi pevná a tuhá, mají vysokou odolnost v oděru.

Použití: technické textilie - pytle, obalový materiál, dekorační textilie, kobercářský průmysl.

přízetaška     sandály

Obrázek: Ukázky použití jutových vláken.

Ramie - RA

Ramie je mnoholetá rostlina dorůstající se do výšky 1 - 2,5 m. Surová vlákna mají nažloutlou, nahnědlou nebo zeleně-šedou barvu. Po úpravě mají bílou barvu s hedvábným leskem. 

Technická vlákna jsou dlouhá 120 – 150 cm elementární vlákna 12 – 15 mm. Tloušťka elementárních vláken je 40 – 80 μm. Dutina vlákna obsahuje jemně zrnitou hmotu.

ramie               ramie

                    a)                                                  b)

Obrázek: a) Rostlina ramie, b) elementární vlákno - přůřez podobný balvněnému vláknu.

Užitné vlastnosti: hedvábný lesk, příjemný omak, vysoká pevnost a odolnost proti vlhkosti, dobře se bělí a barví. Má sklony ke "chlupatění".

Použití: směsuje se s bavlnou pro výrobu pletařských přízí. Pro hedvábný lesk, jemný omak a vysokou pevnost se používá na jemné batisty, damašky, vzorované tkaniny, šicí nitě. Vlákna ramie se využívají na výrobu prádla a stolových látek, ručníků, rybářských sítí, sítí proti moskytům, žíněk, mycích hub a na výrobu technických tkanin.

<!--[if !supportLists]-->

Zajímavosti: vlákna ramie byla nalezena ve starém Egyptě v obalu mumií pocházejících z období 5000 let před n. l.

Sisal - SI

Agave sisalana patří do rodu jednoděložných rostlin z čeledi agávovitých (Agavaceae). Rod Agave obsahuje přibližně 300 druhů, z nichž převážná většina pochází z Mexika. Vlákno dostalo název podle malého přístavního města Sisal, odkud se prvně dováželo sisalové vlákno.

Agave sisalana je tropickou rostlinou, která má 150 cm dlouhé kořeny a tlustý stonek.  Vytváří přízemní růžice dlouhých dužnatých listů, které mohou dorůst do výšky až 2 m. Listy jsou 10 – 15 cm široké, obsahují pevnou vláknitou výztuž a jsou zakončeny ostny pokrytými drobným práškem. Ve středu listové růžice vyrůstá rozvětvený stonek květenství. Rostliny kvetou v dospělosti, po dvaceti až padesáti letech. Květy mají žlutou, bílou nebo zelenou barvu a ústí květů směřují vzhůru (na rozdíl od Aloe). V místě květu se po oplodnění vyvine malá rostlinka, která se po čase snese na zem, kde zakoření. Po odkvětu dospělé rostliny odumírají. Po 2,5-4 letech se postupně odsekávají odspodu seschlé listy a svazují do svazků. Rostlina Agave sisalana vytvoří během svého života 200-300 listů.

Zpracování: Z listů se stroji za spolupůsobení vody odstraní měkká dužina až se uvolní surové vlákno, které se suší a bělí na sluncia následně kartáčuje.

Vlákna sisalu mají bílou až světlehnědou barvu. Technická vlákna jsou dlouhá 50–130 cm, elementární 1-5 mm. Tloušťka elementárních vláken je 18-24 μm.

agave   Obrázek: Rostlina Agave.

Užitné vlastnosti: Mají vysokou odolnost v oděru a dobře snáší zavlhčení a vysoušení. Silně zdřevnatělé vlákno, pružnost nepatrná, uzanční vlhkostní přirážka 12%, vláčné, lesklé, pevné vlákno

Použití: vlákna sisalu jsou hrubá a tuhá, proto se k výrobě textilií na oděvní výrobky nehodí. Využívají se ke zhotovování nábytkových tkanin, koberců, lan, motouzů, peelingových rukavic a žínek.

žínka arukavice ze sisalu     Obrázek: Žíňka a rukavice ze sisalu.


Kokos - CC

Kokosová vlákna se získávají z plodů. Jsou to cévní svazky vláknité kůry plodů - ořechů palmy botanického druhu Cocos nucifera L.
Kokosová palma dosahuje výšky 30 m. Kmen pokrývají husté kruhové jizvy po listech. List je dlouhý 6 m, má silnou střední žilku a obsahuje početné úzké – jemně zpeřené úkrojky přibližně 1m dlouhé, které odstávají na všechny strany.Uprostřed koruny kokosovníku vyrůstají žluté květy. Plodem je trojboká peckovice velká 30 cm, vejčitého tvaru, zelenavé až oranžově-žluté barvy. Kokosový ořech je pokryt zelenou hladkou slupkou, která odpuzuje vodu a chrání několik centimetrů tlustou vrstvu vláken (mezokarp) s vnitřním tvrdým oplodím (endokarp), a zároveň umožňuje rašení. Kokosová palma plodí v průběhu celého roku. Plody se poprvé objevují v sedmém roce po výsadbě. Nejvyšší výnosy tj. 50 až 60 plodů /1 rok/1 palmu dosahuje mezi patnáctým a padesátým rokem života. Palma se dožívá až stopadesáti let.
kokos Obrázek: Kokosovník s plody - kokosy.

Vlastnosti: kokosová vlákna jsou lehká, odolná proti odírání a účinkům vody, snadno se barví.

Použití: pro technické účely - kobercářský průmysl, izolace, matrace, provazy, lana, rohože, výplně plštářů a matrací i jako izolační materiál. Kokosová vlákna se používají i pro výrobu kompozitních součástí automobilů, např. sedadla, opěrky hlavym kryty proti oslnění. Ze skořápek kokosů se vyrábí knoflíky.

Živočišná vlákna

Základní stavební jednotkou živočišných vláken jsou bílkoviny. U vláken ze srstí se tato bílkovina nazývá keratin, proto se jim často říká keratinová. Bílkovina  bource morušového, který produkuje přírodní hedvábí, se nazývá fibroin, odtud fibroinová vlákna.

Do této kategorie spadají vlákna, která jsou získávána nejčastěji ze srstí zvířat, jako např. ovční vlna, srst kozy angorské, kašmírské, srst velbloudí, králičí a zaječí, atd. Dále sem také patří hedvábí získávané z kokonů bource morušového - pravé hedvábí, tussah - plané hedvábí získavané z divoce žijících motýlů - lyšajů. Ale můžeme sem začlenit i pavoučí hedvábí.

   

Ovčí vlna - WO

Ovčí vlna se získává stříháním ovcí, stříhání se provádí 1-2x ročně. Produkce vlny je základní užitková vlastnost ovcí. Hlavními činiteli rozhodujícími o množství a kvalitě vlny je plemenná příslušnost, velikost celkové plochy kůže, hustota a délka vlny. Při popisu plemen je produkce vlny vyjadřována tzv. stříží, to je množstvím nastříhané potní vlny v kg na kus za rok. Pohybuje se od 3 kg u ovcí hrubovlných a až přes 10 kg u beranů vlnařských plemen.
Vlna z různých částí ovce má různou kvalitu, proto se musí třídit.

kvalita vlny v rounu

Obrázek: kvalita vlněných vláken v ovčím rounu

V každém rounu je obsaženo několik druhů vlněných vláken. Nejjemnější je podsada, nejhrubší jsou pesíková vlákna s dřeňovým kanálkem.

        pesík

Obrázek:  pesíkové vlákno s dřeňovým kanálkem.

Mikroskopicky  je u ovčí vlny viditelná nestejnoměrnost tloušťky vláken s téměř kruhovým průřezem. Po zaostření jsou vidět šupinky a jejich tvary. Typický je tzv. pilovitý okraj vlákna. Pesíky mají silný dřeňový kanálek a jsou několikanásobně silnější než podsada bez kanálku. Přechodový vlas má dřeňový kanálek přerušovaný.

 pesík ovčí vlny         podsada ovčí vlny

a)                                                               b)

Obrázek: mikroskopický pohled a)pesík, b) podsadové vlákno.

řez vlněnými vlákny

Obr. Řez vlněnými vlákny.


Bredforská stupnice jemnosti je speciální stupnice pro vlnu. Jednotkou jsou topsy. Bredfordská stupnice jemnosti vyjadřuje jemnost vláken v anglosaských jednotkách. Např. 80 ´ s (topsů) značí, že z 1 ang. Libry (0,4536 kg) lze vypříst 80 přaden po 560 yardech (yd = 0,9144m).

Vlna o jemnosti 80´s je nejjemnější (merino), 32´s je hrubá vlna pro výrobu koberců.

Identifikace: Při hoření se vlna škvaří a prská, zapáchá po spálených vlasech.

Užitné vlastnosti: hřejivost díky obloučkovitosti, plstivost díky šupinkám

Použití: pletené výrobky, šatové tkaniny, oblekové tkaniny, z merinových vln outdoorové funkční oblečení, bytové textilie - přikrývky, koberce.

Označování vlněných výrobků piktogramy

Symbol pro čistou střížní vlnu a pro čistou střižní vlnu s příměsí chemických vláken:

piktogramy k označování vlněných výrobků

Obr. Symboly pro výrobky z čisté střižní vlny, pro výrobky z čisté střižní vlny s příměsí chemických vláken a pro výrobky z mohérové vlny

Mohér - mohérová vlna - WM

Vlákno ze srsti kozy angorské. Tyto kozy původně žily v Asii ve městě Angora, odtud odvozen jejich název.

Vlákno má tloušťku 12 - 45 µm, podsada i pesíky mají délku 120 - 180 mm.

koza angorská     koza angorská     koza angorská

Obrázek: Koza angorská.

mohairObrázek: Mikroskopický pohled na mohérové vlákno. 

Užitné vlastnosti: lesklé vlákno, málo pstivé, tažnost 30%. Oproti ovčí vlně absorbuje více vlhkosti. Velmi odolná proti opotřebení.

Použití: dámské oděvy, svetry.

Kašmír - kašmírová vlna - WS

Srst kozy kašmírské žijící ve východní Asii - Čína, Tibet, Indie.


koza kašmírská     koza kašmírská
Obrázek: Koza kašmírská.

kašmírObrázek: Srst kozy kašmírské.

Užitné vlastnosti: vlákna malých průměrů, velmi jemná, příjemná na nošení.

Použití: Díky své vysoké kvalitě - kvalitní svetry, šály a šátky.

kašmírový šál     kašmírový šál     kašmírová čepice

Obrázek: Ukázky zboží z kašmírové vlny.

Vikuňa

Vlněná vlákna z vikuni jsou pro svou jemnost nazývána vlnou králů.

vikuňa

Obr. vikuňa s mládětem

vikuňa v ZOO Liberec

Obr. vikuňa v ZOO Liberec

Velbloud - WK

Velbloudí srst je velmi podobná vlně ovčí, ale protože velbloud žije na tam, kde jsou velké výkyvy teplot, má obrovskou izolační schopnost. Vlákna velblouda (camel) jsou vždy pigmentovaná. Podsada je delší, jak pesíky.

velbloud v ZOO

Obr. velbloud v ZOO

velbloudi srstObrázek: Velbloudí srst, pesíková vlákna jsou zploštělá.

Užitné vlastnosti: stejné jako ovčí vlna, avšak s vyšší izolační schopností

Použití: na přikrývky a do efektních pletacích přízí

Králík

Králičí podobně jako zaječí srst se skládá z vláken o velkém orzpětí jemností. Pro králičí vlákno je typický přerušovaný dřeňový kanálek (viz obrázek).
Králičí srst se velmi snadno plstí, proto se používá hlavně na výrobu plstí pro kloboučnický průmysl.

králičí srst Obrázek: Králičí srst typická přerušovaným dřeňovým kanálkem.

Užitné vlastnosti: plstivost, jemná vlákna, klouzavý omak.

Použití: klobouky

Bizon

Bizoní vlákna se získávají dvěma způsoby, a to buď stříháním rouna ze surové bizoní kůže, nebo ručním sběrem vypadlých chuchvalců vláken. Získání těchto vláken je pouze možné v zimních měsících, než bizoni na jaře shodí svoji hřejivou podsadu. Bizon americký je až tunu vážící zvíře, které ještě před dvěma stoletími obýval Severní Ameriku v počtu 30-70 milionů kusů, dnes je na listině ohrožených zvířat.

Bizoní stádo

Obrázek: Bizon americký s mládětem

Bizoní rouno obsahuje až 3 různé druhy vláken. Podsada jsou jemná, většinou kratší vlákna hustě pokrývající hřbet a trup zvířete. Pesíky jsou vlákna hrubá, většinou delší s dřeňovým kanálkem.

Podsada - po zaostření jsou vidět na vláknech šupinky a jejich tvary, které jsou typické u živočišných vláken s vlněnou charakteristikou

bizoní podsada

Obrázek: Bizoní podsada

Pesíky - Pesíky mají silný dřeňovitý kanálek. Pod mikroskopem je u vláken viditelná značná nestejnoměrnost u tloušťky. Pesíky jsou několikanásobně silnější než vlákna z podsady. Přechodová vlákna mají kanálek přerušovaný.

bizon pesíky

Obrázek: bizoní pesíky

Identifikace: při hoření se na vláknech vytvářejí černé pórovité kuličky, které se dají lehce rozmělnit mezi prsty. Materiál se škvaří a zapáchá po spálených vlasech. Vlákna hoří pomalu a prskají.

Vlastnosti: omak je příjemný a hřejivý, jemnost podsady je v rozsahu 12 - 29 mikrometrů a jemnost pesíků je okolo 21 - 110 mikrometrů, délka vláken se pohybuje v rozmezí 25-100 mm, navlhavost je vyšší než u vlny až 20%, pružnost, obloučkovitost, plstivost a skvělé izolační vlastnosti

Použití: příze, šály, čepice, rukavice, ponožky, svetry, peleríny, ponča, koberce a klobouky.

šála  rukavice

Obrázek: výrobky z bizoních vláken

Zajímavosti: bizoní vlákna jsou na čtvrtém místě v nejdražších přírodních živočišných vláknech. Sto gramů těchto vláken stojí 3500 Kč. Na prvním místě je vikuňa, u které se za sto gramů musíme připravit na cenu 19000 Kč.

Alpaka

Lama alpaka je chována převážně pro kvalitní vlnu.

alpaka

Obr. Alpaka v ZOO Liberec

Přírodní hedvábí - SE

Přírodní hedvábí je produktem vyměšovacích žláz housenky bource morušového. Housenka se při zakuklování omotává fibroinovým vláknem, které my nazýváme přírodní nebo také pravé hedvábí. Bourec produkuje současně dvě vlákna, přibližně trojúhelníkového tvaru, která jsou vzájemně spojena sericinem.

 

bourec morušový

 

Obrázek: Bourec morušový, kokon se zakuklenou larvou.

vývojový cyklus bource morušového

Obrázek: Koloběh života bource morušového


PH   

Obrázek: Přírodní hedvábí - mikrospokický pohled.

Po usmrcení housenek v horké páře a namočení kokonů v horké vodě se z kokonů smotává vlákno, tzv. surové hedvábí - gréž. Gréž pro oděvní účely je z 10 - 15 kokonů. Pro výrobu koberců se smotává gréž z 40 - 50 kokónů. Z těchto vláken se odstraňuje sericin, získá se tak tzv. degumované hedvábí. Z jednoho kokonu se získá 1000 - 2000 m dvojvlákna. Vlákno nemá po celé délce stejný průměr ani kvalitu. Oba konce se odstraňují, nejkvalitnější je střední část vlákna (cca 1600m). 

Nejkvalitnější část vlákna ze středu kokonu se  druží v gréžové nitě a ty se pak stáčí v  organzínové nitě. Delší dpady ze zopracování kokónů se spřádají v šapové nebo floretové nitě. Z nejkratších hedvábných odpadů se vyrábí buretové příze. Hedvábná vlákna jsou velmi jemná a tenká (průměr cca 10 µm), proto se často upravují solemi těžkých kovů kvůli zvýšení hmotnosti vlákna a pro usnadnění dalšího zpracování.

kokony bource morušového    kokony bource morušového     kokony bource morušového 

Obrázky: Kokony bourců morušových. 

máčení kokonů odmotávání hedvábí 

 odvíjení vláken

Obrázky: Máčení kokonů, šlehání v kotli a navíjení surového hedvábí.

navíjení vláken

Obrázek: Navíjení hedvábných vláken - gréže.

Užitné vlastnosti: jemnost, pevnost, pružnost, šustivost, barva a lesk, tvárnost, dobrá barvitelnost, chladivý omak.

Použití: šátky, halenky, dámské oděvy, kravaty. Někteří lékaři doporučují hedvábné ložní prádlo pro lidi trpící alergiemi.

Jemnost: udává se v Td (titr denier).

Minerální vlákna

Minerální vlákna se vyrábí z přírodních silikátů, popř. jejich směsí a to zvlákňováním z taveniny.

Užitné vlastnosti: velmi jemná vlákna, hladký povrch, kulatý průřez, velmi stálá vůči vyšším teplotám i chemikáliím. Vlákna jsou nespřadatelná!

Použití: pouze pro technické účely, např. materiál pro tepelnou a zvukovou izolaci, filtrace.

Uhlíkové vlákno

Uhlíková vlákna se připravují ve tvaru střiže nebo hedvábí změnou struktury organických vláken. Podle podmínek, za kterých probíhá karbonizace, je možné vyrobit vlákna buďto částečně karbonovaná nebo vlákna uhlíková, popř. grafitová.

Užitné vlastnosti: dobré mechanické vlastnosti, velmi stálá proti UV záření  a chemickým vlivům. Podle stupně karbonizace jsou buď vodivé či nevodivé.

Použití: ke zpevňování plastů (kompozitní výrobky, např. k výrobě raket, letadel), v elektrotechnice jako vodivý či nevodivý materiál apod. Grafitová vlákna s epoužívají např. pro výrobu tenisových raket a raket pro squash.