Značení textilních vláken

Značení vláken zkratkami je stále aktuální, přestože se zkratky mohou používat jen v případě obchodování mezi odborníky a i v tomto případě, musí být zkratky doloženy průvodním listem s vysvětlivkami.
Značení vláken ve výrobku se v ČR provádělo podle normy ČSN 80 00 00, která byla zrušena v r. 1996. Dodnes je však těchto starých zkratek používáno (ne zcela v souladu s platnou normou) a to nejen v odborné literatuře, ale i na nových webových stránkách textilních firem. Toto staré značení mělo své opodstatnění: dvě malá písmena označovala přírodní vlákna,Jedno velké a druhé malé písmeno značilo tutnická vlákna, dvě velká písmena označovala vlákna z přírodních polymerů a tři velká písmena značila vlákna ze syntetických polymerů. U chemickým vláken se přidávalo malé písmenko pro označení tvaru vlákna (s =střiž, c = kabel, v = vlákno....)

Systém starého značení značení:

aa přírodní vlákna
ba – bavlna
ln - len
vl - vlna
ph – přírodní hedvábí

Aa hutnická vlákna
Oc – ocelová vlákna

AAa chemická vlákna z přírodních polymerů

VSv – viskózová vlákna
ATs – acetátová střiž

AAAa chemická vlákna ze syntetických polymerů
PESv – polyesterová vlákna
POPs – polypropylénová střiž
PADb – polyamidový kabílek


Rozlišení tvaru vlákna:

v – vlákno obecně
s – střiž
f - fibrila
m – vlasec
c – kabel
b – kabílek
h – nekonečné vlákno


Nový způsob zkráceného označování textilních vláken je dán
směrnicí EU 71/307/EEC a ČSN 80 00 52. Jde o systém označování všech druhů vláken stejným způsobem, tj. dvěma velkými písmeny. Zkratky jsou ve většině případů odvozeny od anglických názvů. Např. cotton = bavlna, zkratka CO; wool angora = angorská vlna , zkratka WA. V roce 2011 dochází k normované změně v označování chemických vláken (ČSN ISO 2076), ta mohou být označována dvěma až čtyřmi velkými písmeny.


některé příklady běžně užívaných zkratek v textilní praxi:

acetát CA
akryl PAN
alpaka WP
angora WA
bavlna CO
bobr WB
elastan EL
hedvábí SE
chlorovlákno CLF
juta JU
kamel (velbloud) WK
kapok KP
kašmír WS
kokos CC
konopí CA
kovové vlákno MTF
lama WL
len LI
lyocel CLY
manilské konopí AB
měďnaté vlákno CUP
modakryl MAC
modal CMD
mohér WM
polyaktid PLA
polyamid PA
polyester PES
polyetylen PE
polypropylen PP
ramie RA
sisal SI
skleněné vlákno GF
srst HA
střižní vlna WV
teflon PTFE
triacetát CTA
vikuňa WG
vinylal VY
viskóza (rayon) CV
vlna WO
vydra WT


Last modified: Monday, January 27, 2014, 11:57 AM