Živočišná vlákna

Ovčí vlna - WO

Ovčí vlna se získává stříháním ovcí, stříhání se provádí 1-2x ročně. Produkce vlny je základní užitková vlastnost ovcí. Hlavními činiteli rozhodujícími o množství a kvalitě vlny je plemenná příslušnost, velikost celkové plochy kůže, hustota a délka vlny. Při popisu plemen je produkce vlny vyjadřována tzv. stříží, to je množstvím nastříhané potní vlny v kg na kus za rok. Pohybuje se od 3 kg u ovcí hrubovlných a až přes 10 kg u beranů vlnařských plemen.
Vlna z různých částí ovce má různou kvalitu, proto se musí třídit.

kvalita vlny v rounu

Obrázek: kvalita vlněných vláken v ovčím rounu

V každém rounu je obsaženo několik druhů vlněných vláken. Nejjemnější je podsada, nejhrubší jsou pesíková vlákna s dřeňovým kanálkem.

        pesík

Obrázek:  pesíkové vlákno s dřeňovým kanálkem.

Mikroskopicky  je u ovčí vlny viditelná nestejnoměrnost tloušťky vláken s téměř kruhovým průřezem. Po zaostření jsou vidět šupinky a jejich tvary. Typický je tzv. pilovitý okraj vlákna. Pesíky mají silný dřeňový kanálek a jsou několikanásobně silnější než podsada bez kanálku. Přechodový vlas má dřeňový kanálek přerušovaný.

 pesík ovčí vlny         podsada ovčí vlny

a)                                                               b)

Obrázek: mikroskopický pohled a)pesík, b) podsadové vlákno.

řez vlněnými vlákny

Obr. Řez vlněnými vlákny.


Bredforská stupnice jemnosti je speciální stupnice pro vlnu. Jednotkou jsou topsy. Bredfordská stupnice jemnosti vyjadřuje jemnost vláken v anglosaských jednotkách. Např. 80 ´ s (topsů) značí, že z 1 ang. Libry (0,4536 kg) lze vypříst 80 přaden po 560 yardech (yd = 0,9144m).

Vlna o jemnosti 80´s je nejjemnější (merino), 32´s je hrubá vlna pro výrobu koberců.

Identifikace: Při hoření se vlna škvaří a prská, zapáchá po spálených vlasech.

Užitné vlastnosti: hřejivost díky obloučkovitosti, plstivost díky šupinkám

Použití: pletené výrobky, šatové tkaniny, oblekové tkaniny, z merinových vln outdoorové funkční oblečení, bytové textilie - přikrývky, koberce.

Označování vlněných výrobků piktogramy

Symbol pro čistou střížní vlnu a pro čistou střižní vlnu s příměsí chemických vláken:

piktogramy k označování vlněných výrobků

Obr. Symboly pro výrobky z čisté střižní vlny, pro výrobky z čisté střižní vlny s příměsí chemických vláken a pro výrobky z mohérové vlny