4. 7. Perspektivy rozvoje finančního řízení, využívání moderních technologií a software pro řízení peněž

Současný stav českého bankovního sektoru charakterizuje zejména vysoká míra konsolidace a koncentrace trhu v rukou několika nejsilnějších bank. Podle Půlpánové jedním z důsledků permanentního konkurenčního tlaku jsou racionalizační snahy bank, které maximalizují úsilí o efektivní vynakládání zdroj. Tyto snahy se aktuálně koncentrují v tzv. otsourcingu, tedy vyčlenění ucelených sfér aktivit mimo banku a jejich přenechání (na smluvním základě) specializovaným subjektům [1, s. 1143, 2006].

Banky nejdříve převedly doprovodné či doplňkové, příp. podpůrné činnosti typu bezpečnostních služeb (zajištění bezpečnostního provozu na pobočkách, zabezpečení přepravy hotovosti, tisk a rozesílání výpisů a jiných materiálů apod.) na smluvní partnery. V současné době v souladu s celosvětově se prosazujícím trendem přenášejí české peněžní ústavy na externí instituce i některé ryze bankovní činnosti, jako je zpracování transakcí realizovaných klienty prostřednictvím platebních karet nebo provoz call center. V budoucnosti se může stát rating klienta vhodnou oblastí pro outsourcingové aktivity.

Půlpánová uvádí, že v bankách je dnes naprostou samozřejmostí computerizace bankovního provozu a stejně tak zapojení mobilní telefonní komunikaci či využití internetu. K metodám, jež se mohou uplatnit při identifikaci bankovního klienta již v blízké perspektivě, patří biometrie využívající fyziologické znaky osoby nebo vzorce jejího chování. Zásadní výhodou biometrických technik spočívá v tom, že nejen ověří identitu majitele účtu, ale zajistí rovněž jeho faktickou přítomnost při verifikaci (ta nemusí být např. při kombinaci karta – PIN vždy zajištěna [1, s. 1144-1145, 2006].

Banky působící na českém trhu průběžně inovují své produkty, zavádějí obchodní modely - většinou kompatibilní s obchodní politikou svých mateřských zahraničních bank, využívají výhod plynoucích z jednotné bankovní licence v rámci EU a vytvářejí v nabídce svých služeb vysoce konkurenční prostředí. Na druhou stranu klienti často právem upozorňují na nápadně podobně vysoké poplatky za elementární bankovní operace, na nepřehlednou strukturu a cenotvorbu balíčkových produktů nebo na konzervativnost a nízkou flexibilitu bank při poskytování služeb mimo standardní nabídku nebo více rizikovým klientům.
Na bankovním a finančním trhu proto stále zůstává dostatek prostoru pro výraznou diferenciaci finančních služeb s vysokou přidanou hodnotou, jejichž nositelem mohou být inovativní banky, banky nově vstupující na trh, finanční poradci a zprostředkovatelé, karetní asociace, mobilní operátoři, pošta, energetické společnosti, brokerské firmy či splátkové společnosti.

Český klient stále oceňuje a preferuje osobní kontakt s bankou, a to zejména u sofistikovaných produktů. Internetové a telefonní bankovnictví klienti chápou jako moderní, rychlý a levný kanál pro provádění rutinních operací a plateb. Produkty úvěrového charakteru, pojištění, investice nebo balíčkové a nestandardní produkty stále raději projednávají přímo s bankovním poradcem. Osobní vztah ke klientovi udržovaný na kamenné pobočce banky nadále vnímají jako zcela nezastupitelný předpoklad pro tolik ceněné „vlastnictví“ klienta.