Finanční řízení pro nefinančníky

Site: Testovací server CDV
Course: Aktugram - veřejnost
Book: Finanční řízení pro nefinančníky
Printed by: Guest user
Date: Friday, April 19, 2024, 7:18 AM

Description

Syrovátková, J. Finanční řízení pro nefinančníky. Studijní text.

1. Finanční řízení domácnosti včetně optimální výše její zadluženosti

Při vedení domácnosti je třeba si umět rozvrhnout finanční prostředky, které má domácnost k dispozici.

Český statistický úřad sleduje každoročně statistiku rodinných účtů. V rámci této statistiky dělí domácnosti na

 • domácnosti zaměstnanců s nezaopatřenými dětmi
 • domácnosti zaměstnanců a důchodců bez nezaopatřených dětí

U domácností pak sleduje jejich příjem a výdej.

Příjem domácnosti tvoří

 • příjmy ze závislé činnosti
 • příjmy z podnikání
 • sociální příjmy
 • ostatní příjmy

Sociální příjmy tvoří:

 • důchody
 • dávky nemocenského pojištění,
 • podpora v nezaměstnanosti,
 • dávky státní sociální podpory: přídavky na děti, sociální přípatek, rodičovský
 • příspěvek, jiné dávky
 • ostatní sociální příjmy

Ostatní příjmy tvoří:

 • kapitálové příjmy: výnosy z vlastnictví, prodej cenných papírů
 • jiné příjmy: prodej nemovitostí, movitých věcí
 • pojistné náhrady od pojišťoven
 • podpory sociálního charakteru
 • dary od příbuzných
 • příjmy jinde neuvedené

Vydání domácností tvoří

 • spotřební vydání
 • vydání neklasifikovaná jako spotřební

Vydání neklasifikovaná jako spotřební tvoří

 • daň z příjmů
 • zdravotní pojištění
 • sociální pojištění

Vydání podle druhu tvoří

 • potraviny: potraviny, nápoje, veřejné stravování
 • průmyslové zboží
 • služby
 • platby

Domácnosti se často zadlužují, protože si pořizují

 • nemovitosti – domy, byty, pozemky, rekreační zařízení
 • movité věci – vybavení domácností, dopravní prostředky
 • rekreace a dovolená
 • vzdělávání

1. Průměrná výše celkového dluhu v domácnosti

25 %                 1 – 299 000 tis. Kč
42 %     300 000 – 599 000 tis. Kč
14 %     600 000 – 999 000 tis. Kč
19 %  1 000 000 a výše

2. Věřitelské skupiny tvoří ze 62 % banky a 38 % tvoří nebankovní instituce.

3. Věková struktura dlužníků

32 %    50 let a více
28 %    30 – 40 let
22 %    20 – 30 let
18 %    40 – 50 let

4. Klienti bank podle stupně vzdělání

  6 % základní
40 % vyučen
45 % středoškolské
  7 % vyšší odborné
  2 % vysokoškolské

5. Měsíční příjmy dlužníků

35 % má měsíční příjem od 0 do 15 000 Kč
55 % má měsíční příjem od 15 do 25 000 Kč
10 % má měsíční příjem 25 000 Kč a výš

6. Nejčastější témata k řešení v domácnostech při problémech se splácením a návrhy na řešení

 • exekuce
 • pr oblém se splácením
 • oddlužení – osobní bankrot
 • zadlužení obecně
 • insolvenční správce
 • konsolidace úvěrů
 • rozhodce
 • restrukturalizace
 • ručení (spoludlužnictví)
 • konkrétní firma
 • obsah smluv
 • dluhy z podnikání

7. Nejčastější důvody finančních problémů domácností v případě splácení závazků:

 • nemoc, odchod do důchodu
 • odchod do důchodu blízkého
 • narkomanie
 • alkoholismus
 • naivita
 • snížení příjmů – přechodné
 • snížení příjmů blízkého
 • snížení příjmů – trvalé
 • závazky vůči státu
 • nekomunikace
 • neočekávané výdaje
 • zavinění poskytovatele
 • ručení - spoludlužník
 • zařízení bytu
 • dědictví
 • výkon trestu
 • úraz
 • ztráta zaměstnání
 • změna zaměstnání
 • rozvod - rozchod
 • úmrtí blízkého
 • narození dítěte
 • nemoc či úraz blízkého
 • hazardní hry
 • donucení
 • mnoho závazků - přecenění sil
 • závazky z podnikání
 • závazky blízkého
 • úvěr pro třetí osobu
 • mateřská dovolená
 • koupě nemovitosti

Podle nedávné studie finanční gramotnosti obyvatelstva bylo zjištěno, že

 • pouze jedna třetina obyvatelstva si pravidelně sestavuje svůj rodinný rozpočet
 • rozpočet si sestavuje většinou pouze na jeden měsíc
 • pouze malá část rodin, které si rozpočet sestavují ho vytváří na delší dobu než jeden rok
 • většina rodin žije od výplaty k výplatě
 • více jak jedna třetina rodin není schopna pokrýt své životní náklady již po prvním měsíci po ztrátě příjmů
 • více než šest měsíců je schopna rodina pokrýt své životní náklady pouze u 23 % domácností

Financování životních nákladů ve stáří

 • 30 % lidí z důchodu
 • 29 % z penzijního připojištění
 • 20 % z úspor
 • zbytek z různých jiných zdrojů – např. z výnosu z cenných papírů, z pronájmů vlastních nemovitostí atd.

Třetina lidí ve věku 30 až 44 let ještě vůbec nepřemýšlela nad tím, z čeho bude žít v důchodovém věku.

2. Nekalostní praktiky nefinančních institucí

Klienti bank se často setkávají také s nabídkami nefinančních institucí, které jim nabízejí zdánlivě bezpečné získání finančních prostředků.

pozor Půjčka bez ručitele! Efektivní a seriózní jednání! Předčasné splacení možné! Rychlé vyplacení finančních prostředků v hotovosti! Možno zařídit i účelovou půjčku do 1.000.000 Kč!


To jsou jen některé z atributů půjček, které nabízejí zejména nebankovní finanční společnosti svým potenciálním zákazníkům. Nebankovní půjčky už svým názvem jasně říkají, že se jedná o půjčky poskytované nebankovním subjektem, který se pohybuje výhradně v soukromém sektoru. Půjčku tedy neposkytuje klasická banka, ale jiný k tomu určený nebankovní subjekt, který má oprávnění k podnikání v této oblasti. Takový subjekt většinou dokládá serióznost, efektivnost a spolehlivost, dále nadprůměrnou „schvalitelnost“ půjček a maximální ohled na individuální potřeby klientů. Občas deklaruje i to, že nepůjčuje pouze větším či menším společnostem, ale i důchodcům a ženám na mateřské.
Nebankovní půjčka jako taková se na rozdíl od půjček bankovních může pochlubit řadou privilegií. Ty mohou být nezřídka šité přímo na míru klientovi, jeho individuálním potřebám. Ostatně klient sám není „kádrován“ jako u větších bankovních domů. Účel půjčky je u „nebank“ v podstatě irelevantní. Nebankovní společnost vám půjčí jak na rozšíření podnikatelských aktivit, rekonstrukci domu, tak třeba i na krytí manka nebo splácení nájmu. Přesto nebankovní věřitelská společnost většinou trvá na pravdivém oznámení účelu, pro který si peníze půjčujete, jelikož to může sloužit ke stanovení úroku. Jeho výše bývá u menší nebankovní firmy záležitostí určité dohody s žadatelem.

Další výhodou je znatelně rychlejší a bezproblémovější vyřízení půjčky. V zásadě tak lze učinit i telefonicky nebo pomocí internetu, kdy proběhne téměř okamžité vyhodnocení žádosti o půjčku (osobní schůzka poté je samozřejmě nutná u každé půjčky). Peníze klient teoreticky obdrží i do několika hodin od podání žádosti. Praktickou výhodou je jistě i to, že většinu vyřídí v pohodlí domova, aniž by se musel mačkat ve frontě v bance. Nebankovní instituce mají otevřeno non-stop. Navíc jich je nepoměrně více než bank, a tedy žadatel má větší možnost volby.

U nebankovních půjček často nemusíte mít ani ručitele. Další výhody nebankovních půjček vyplývají přímo z charakteru jednotlivých typů půjček.

Nebankovní půjčky – jak se vyhnout problémům?

Při prohlížení webových stránek by potenciální klient mohl snadno nabýt dojmu, že získat půjčku není vůbec žádný problém. Mezi nebankovními poskytovateli úvěrů je řada drobných společností, které své prostředky rády půjčí. Ovšem za jistých podmínek, ze kterých pro klienta přes veškerá pozitiva těchto půjček přeci jen plynou určitá rizika. Velké banky nechtějí tolik riskovat, a ani to nemají zapotřebí, proto si své klienty důkladněji prověřují. Což nemusí být žadatelům zvlášť příjemné. Menší soukromé firmy zase láká možnost lepšího výdělku, ať už z vyššího RPSN (viz níže), nebo ze „sankčních“ poplatků a pro ně výhodných smluvních ustanovení.

První riziko vyplývá už z toho, že se právě jedná o drobné společnosti pohybující se v nedostatečně právně regulovaném prostředí. Platí, že co by si nemohly dovolit velké banky, to si někdy dovolí menší nebankovní instituce. Na jejich počínání není tolik vidět. V případě velkých úvěrových společností a bank jsou půjčky prověřeny řadou klientů a na případné nedostatky a právní kličky poskytovatelů úvěrů bývá upozorňováno. Nebo alespoň je zde větší šance na urychlenou nápravu. U malých nebankovních společností mohou být smlouvy pro klienta jednostranně nevýhodné.

pozor Doporučuje se pozorně číst smlouvu, než ji podepíšete!

Další riziko spočívá v podobě konkursu. Upadne-li hypoteticky společnost, která peníze půjčila, do konkursu, stávají se všechny pohledávky splatné. A jednou z nich je právě úvěr klienta. Vícekrát jsme podobnou situaci viděli při pádu některé z menších bank. Jejich klienty ale vesměs (včetně klientů s hypotečním úvěrem) převzaly banky jiné. U malých úvěrových společností s tím ale nelze počítat.

pozor Doporučuje se vybrat si důvěryhodnou nebankovní společnost!

No a pak jsou zde „prostá“ rizika, se kterými musí automaticky počítat každý, kdo si peníze shání jinak než pomocí výdělku, dědictví, výhry, daru, zúročené investice atd. Zkrátka ten, kdo si peníze půjčuje, a to u těchto nebankovních společností. Jsou to zejména:

 1. Vyšší RPSN, tj. číslo, které udává procentní podíl z dlužné částky, který musí spotřebitel navíc zaplatit za období jednoho roku v souvislosti se splátkami, správou a dalšími výdaji spojenými s čerpáním úvěru - poplatkem za uzavření smlouvy, vedením účtu, poplatkem za převod peněžních prostředků aj. Ovšem jiné podstatné ukazatele, jako je výše penále v případě překročení doby splatnosti, opoždění či vynechání splátky a další sankce se do RPSN už nezapočítávají.¨
 2. Riziko vysokého navýšení při nestandardním splácení úvěru (viz bod 4)
 3. Při nestandardním splácení půjčky můžete snadno přijít o záruku (auto, nemovitost…)
 4. Existuje také riziko, že klienti se setkají s neseriózní firmou. To se může projevit například v tom, že pracovník takové společnosti při ústním jednání zamlčí některé velmi důležité skutečnosti. Následně po podpisu smlouvy obdrží klient např. tzv. „Všeobecné podmínky pro poskytnutí úvěru“, které obsahují skutečně lichvářská ustanovení. Třeba poplatek za poskytnutí úvěru může činit i desetitisíce korun, poplatek za změnu smluvních podmínek z podnětu klienta bývá ve výši 10 % či poplatek za předčasné splacení smlouvy 15 %.
  Avšak to, že peníze dostanete přímo „na ruku“ bez nutnosti něco zvláštního prokazovat a dokazovat (např. výši svého příjmu), jsou dostatečným lákadlem zvláště pro lidi v určité tísnivé situaci. Tito lidé však musejí být vždy opatrní, aby se nedostali do situace ještě tísnivější. To ale platí pro všechny půjčky.

3. Etika a peníze

V bankovnictví se uplatňuje Etický kodex České bankovní asociace. Podle jeho III. části Vztahy banky a jejích zaměstnanců ke klientele se zaměstnanci banky chovají ke klientovi následujícím způsobem:

 1. Banka přistupuje ke všem klientům nestranně a neuplatňuje neodůvodněné zvýhodnění. Při poskytování služeb nenadřazuje zájem svůj nad zájem klienta a nesnaží se zneužít svého postavení a vnutit klientovi nerovné nebo nespravedlivé podmínky smluvního vztahu. Pracovník banky uplatňuje zdvořilý, korektní a nestranný přístup ke všem klientům. Obchodní jednání musí být vedena slušně, nestranně a podle kritérií obchodního zájmu, bez jakékoliv předpojatosti či zvýhodňování, plynoucího z osobních motivů pracovníka banky.
 2. Banka poskytuje klientům služby kvalifikovaně, profesionálně, čestně a svědomitě, s řádnou péčí, s přihlédnutím k individuálním podmínkám a požadavkům klientů.
 3. Banka posuzuje vhodnost služby pro určitého klienta na základě skutečností zjištěných při jednání o smluvním vztahu a nenabízí službu budoucímu klientu, u kterého je zřejmé nebo vysoce pravděpodobné, že by nemohl dostát svým smluvním závazkům. I při uplatňování zásady „poznej svého klienta“ banka postupuje tak, aby nepřiměřeně nenarušovala jeho právo na soukromí a neporušila právo na ochranu osobnosti.
 4. Banka poskytuje klientům ohledně svých služeb a podmínek, za kterých jsou nabízeny, nezkreslené, pravdivé a jasné informace, srozumitelné pro průměrného klienta, na kterého je daný produkt zaměřen.
 5. Banka poskytuje klientům dostatečné informace a vysvětlení týkající se budoucího nebo existujícího smluvního vztahu ke klientovi, včetně nabízené služby. Tyto informace poskytuje klientovi před uzavřením smlouvy v časovém předstihu přiměřeném pro prostudování smlouvy, a v průběhu trvání smlouvy klienta informuje o připravovaných změnách podmínek v časovém předstihu stanoveném ve smlouvě.
 6. Banka seznamuje klienta s možností podat podnět nebo stížnost na její činnost a s postupem uplatňovaným v bance pro řešení stížnosti, včetně možnosti dalšího postupu v případě jejího nevyřízení nebo nespokojenosti klienta se způsobem vyřízení stížnosti.

V roce 2005 Česká bankovní asociace jako svůj Standard č. 19 zveřejnila Standardy bankovních aktivit - Kodex chování mezi bankami a klienty. Podle tohoto Standardu jsou v jednotlivých kapitolách upravena Práva klientů ve vztahu k bankám, Práva bank ve vztahu ke klientům a Řešení vzájemných sporů.

V roce 2009 vydala Česká bankovní asociace Kodex Mobilita klientů – postup při změně banky. Cílem Kodexu je stanovení společných a závazných principů a pravidel pro Změnu banky. Přičemž pod pojmem „Změna banky“ se rozumí tyto činnosti:

 • součinnosti původní banky i nové banky v procesu změny banky,
 • otevření běžného účtu v nové bance,
 • převedení všech trvalých příkazů k úhradě a souhlasu s inkasem z původní banky do nové banky,
 • možnost požádat o součinnosti při zpřístupnění informací o novém bankovním spojení klienta příslušným třetím stranám.

Principy uvedené v tomto Kodexu platí při přechodu klienta mezi bankami v České republice. Změna banky neznamená převedení stejného čísla účtu z původní banky do nové banky. Nová banka i původní banka poskytnou klientovi v rámci smluvních, zákonných či technických podmínek součinnost tak, aby mu umožnily změnu banky. Kodex nabyl účinnosti 1. 11. 2009 a je závazný pro banky na území republiky, které ke Kodexu přistoupily. Seznam těchto bank je publikován na www.czech-ba.cz.

4. 7. Perspektivy rozvoje finančního řízení, využívání moderních technologií a software pro řízení peněž

Současný stav českého bankovního sektoru charakterizuje zejména vysoká míra konsolidace a koncentrace trhu v rukou několika nejsilnějších bank. Podle Půlpánové jedním z důsledků permanentního konkurenčního tlaku jsou racionalizační snahy bank, které maximalizují úsilí o efektivní vynakládání zdroj. Tyto snahy se aktuálně koncentrují v tzv. otsourcingu, tedy vyčlenění ucelených sfér aktivit mimo banku a jejich přenechání (na smluvním základě) specializovaným subjektům [1, s. 1143, 2006].

Banky nejdříve převedly doprovodné či doplňkové, příp. podpůrné činnosti typu bezpečnostních služeb (zajištění bezpečnostního provozu na pobočkách, zabezpečení přepravy hotovosti, tisk a rozesílání výpisů a jiných materiálů apod.) na smluvní partnery. V současné době v souladu s celosvětově se prosazujícím trendem přenášejí české peněžní ústavy na externí instituce i některé ryze bankovní činnosti, jako je zpracování transakcí realizovaných klienty prostřednictvím platebních karet nebo provoz call center. V budoucnosti se může stát rating klienta vhodnou oblastí pro outsourcingové aktivity.

Půlpánová uvádí, že v bankách je dnes naprostou samozřejmostí computerizace bankovního provozu a stejně tak zapojení mobilní telefonní komunikaci či využití internetu. K metodám, jež se mohou uplatnit při identifikaci bankovního klienta již v blízké perspektivě, patří biometrie využívající fyziologické znaky osoby nebo vzorce jejího chování. Zásadní výhodou biometrických technik spočívá v tom, že nejen ověří identitu majitele účtu, ale zajistí rovněž jeho faktickou přítomnost při verifikaci (ta nemusí být např. při kombinaci karta – PIN vždy zajištěna [1, s. 1144-1145, 2006].

Banky působící na českém trhu průběžně inovují své produkty, zavádějí obchodní modely - většinou kompatibilní s obchodní politikou svých mateřských zahraničních bank, využívají výhod plynoucích z jednotné bankovní licence v rámci EU a vytvářejí v nabídce svých služeb vysoce konkurenční prostředí. Na druhou stranu klienti často právem upozorňují na nápadně podobně vysoké poplatky za elementární bankovní operace, na nepřehlednou strukturu a cenotvorbu balíčkových produktů nebo na konzervativnost a nízkou flexibilitu bank při poskytování služeb mimo standardní nabídku nebo více rizikovým klientům.
Na bankovním a finančním trhu proto stále zůstává dostatek prostoru pro výraznou diferenciaci finančních služeb s vysokou přidanou hodnotou, jejichž nositelem mohou být inovativní banky, banky nově vstupující na trh, finanční poradci a zprostředkovatelé, karetní asociace, mobilní operátoři, pošta, energetické společnosti, brokerské firmy či splátkové společnosti.

Český klient stále oceňuje a preferuje osobní kontakt s bankou, a to zejména u sofistikovaných produktů. Internetové a telefonní bankovnictví klienti chápou jako moderní, rychlý a levný kanál pro provádění rutinních operací a plateb. Produkty úvěrového charakteru, pojištění, investice nebo balíčkové a nestandardní produkty stále raději projednávají přímo s bankovním poradcem. Osobní vztah ke klientovi udržovaný na kamenné pobočce banky nadále vnímají jako zcela nezastupitelný předpoklad pro tolik ceněné „vlastnictví“ klienta.