3. Systém sociálního pojištění

Systém placení pojistného na sociální pojištění se v České republice skládá ze čtyř částí. Jednak veřejné zdravotní pojištění, které je upraveno Zákonem č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, dále pak důchodové pojištění, kterým se zabývá Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku. Součástí sociálního pojištění je i nemocenské pojištění, které upravuje Zákon č. 187/2006 Sb.,
o nemocenském pojištění a dále pak státní politika zaměstnanosti, kterou řeší Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku.