2. Daňová soustava v České republice

2.10. Zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí ze dne 5. 5. 1992 nabyl účinnosti 1. 1. 1993. Byl novelizován celkem 39krát. Tab. 8 uvádí počet novel zákona v jednotlivých letech.

Tab. 8: Počet novel Zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Rok

Počet novel

Rok

Počet novel

Rok

Počet novel

1993

2

2000

5

2007

3

1994

4

2001

2

2008

1

1995

1

2002

3

2009

2

1996

2

2003

1

2010

1

1997

3

2004

2

-

-

1998

1

2005

2

-

-

1999

1

2006

3

Celkem

39

Zdroj: ASPI – právní informační systém, vlastní zpracování