2. Daňová soustava v České republice

2.6. Zákon o dani z nemovitostí

Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí ze dne 4. 5. 1992 nabyl účinnosti 1. 1. 1993. Byl novelizován celkem 23krát. Tab. 6 uvádí počet novel zákona v jednotlivých letech.

Tab. 6: Počet novel Zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti

Rok

Počet novel

Rok

Počet novel

Rok

Počet novel

1993

1

2000

2

2007

2

1994

1

2001

2

2008

-

1995

2

2002

1

2009

3

1996

-

2003

-

2010

1

1997

-

2004

2

-

-

1998

-

2005

4

-

-

1999

-

2006

2

Celkem

23

Zdroj: ASPI – právní informační systém, vlastní zpracování

Daň z nemovitosti je tzv. reálnou daní a povinnost její úhrady vzniká bez ohledu na to, zda poplatník vytváří dostatečný důchod k její úhradě. Zaplacená daň z nemovitostí se uznává jako nákladová položka pro účely vymezení základu daně z příjmů.

Zákon upravuje daň z pozemků a daň ze staveb.