2. Daňová soustava v České republice

2.3. Zákon o daních z příjmů

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ze dne 20. listopadu 1992 nabyl účinnosti 1. 1. 1993. Tento zákon již byl novelizován 117krát. Tab. 5 uvádí počet novel zákona v jednotlivých letech.

Tab. 5: Počet novel Zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Rok

Počet novel

Rok

Počet novel

Rok

Počet novel

1993

5

2000

11

2007

8

1994

5

2001

5

2008

3

1995

6

2002

7

2009

12

1996

2

2003

6

2010

1

1997

6

2004

14

-

-

1998

4

2005

8

-

-

1999

4

2006

10

Celkem

117

Zdroj: ASPI – právní informační systém, vlastní zpracování

Zákon 586/92 Sb., o daních z příjmů, upravuje jak daň z příjmů fyzických osob, tak i daň z příjmů právnických osob.