1. Úvod do problematiky

1.4. Předmět zdanění

Předmětem daně je jednoznačné a úplné určení rozsahu objektu zdanění zákonem, jímž se ukládá konkrétní daňová povinnost. Protože mnohdy bývá toto vymezení široké, je třeba jej doplnit vynětím z předmětu daně. Toto vynětí jasně ohraničuje předmět daně tím, že určuje hranici, za kterou předmět daně už nesahá. Stanovení předmětu daně prostřednictvím široké rámcové definice doplněné vynětím omezuje možnost vyhnutí se dani tím, že vymezení předmětu daně bude nekonkrétní nebo neúplné.