Náhodné setkání

Klíčová slova

obr
empatie, empatická asertivita, neverbální komunikace, naslouchání, nezájem jako komunikační bariéra, rodičovská transakce