Případová studie - Telefonování

Případová studie k předmětu Sociální komunikace,
Autorka: PhDr. Stanislava Exnerová

Telefonování

Případová studie - Autorka: PhDr. Stanislava Exnerová