Případová studie - Telefonování

Telefonování

Případová studie - Autorka: PhDr. Stanislava Exnerová