12. Kvalita ve veřejné správě

12.2. Podpora zavádění kvality ve veřejné správě

Ministerstvo vnitra podporuje zavádění nástrojů řízení kvality ve veřejné správě prostřednictvím metodického vedení a koordinace, oceňováním těch, kteří s kvalitou začali, nebo se jí již systematicky věnují, anebo tím, že gesčně zaštiťuje nejrůznější projekty a konference týkající se kvality ve veřejné správě.

Národní konference kvality ve veřejné správě
Národní konference kvality ve veřejné správě se koná pravidelně každý rok v gesci Ministerstva vnitra a ve spolupráci s Radou kvality ČR a příslušným krajem. Cílem národní konference je setkávání odborníků z oblasti kvality a předávání zkušeností a dobrých praxí při zavádění kvality ve veřejné správě. Součástí národní konference kvality je předávání cen Ministerstva vnitra za kvalitu a inovaci ve veřejné správě, které probíhá v rámci slavnostního večera.

Ceny Ministerstva vnitra za kvalitu a inovaci ve veřejné správě
Ministerstvo vnitra každoročně organizuje soutěž o získání cen Ministerstva vnitra za kvalitu a inovaci ve veřejné správě. Cílem je podpořit ty úřady, které si význam kvality ve své práci nejen uvědomují, ale také hledají a nacházejí cesty jejího dosahování.

Základní principy soutěže:

 • ocenit každé významné úsilí o zlepšování kvality s akceptací i dalších metod než je EFQM či CAF,
 • vyšší ocenění pro organizace VS, které prokazatelně dosáhly dobré kvality,
 • zvláštní ocenění pro dobré nápady, které nemusí splňovat kritéria pro některou z cen za kvalitu, ale jejich nápad může být přenositelný a využitelný v řadě dalších organizací,
 • vytvořit transparentní proces hodnocení, kdy udělení odpovídající ceny bude nezpochybnitelné.

Stanovení typů a úrovní cen:

 • Ceny za kvalitu ve veřejné správě
  • Nejnižší „bronzový“ stupeň ocenění je pro organizace. které se zaměřily na zlepšování kvality a dosáhly prvních úspěchů zvyšující kvalitu veřejné služby" je pro organizace, které se zaměřily na zlepšování kvality a dosáhly prvních úspěchů.
  • Střední „stříbrný“ stupeň ocenění je za dosažení stanovených parametrů, dokládajících potřebnou kvalitu.
  • Nejvyšším „zlatým“ stupněm je od roku 2008 Národní cena kvality ČR
 • Cena za inovaci
  Cena Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě oceňuje nové netradiční nápady, sloužící jako příklady dobré praxe.