9. Volby do zastupitelstva obce

9.3. Kandidatury do obecního zastupitelstva

Kandidátní listinu pro volby do zastupitelstva obce mohou podávat volební strany. Volební stranou mohou být:

 • registrované politické strany a politická hnutí, jejichž činnost nebyla pozastavena,
  koalice politických stran a politických hnutí,
 • nezávislí kandidáti,
 • sdružení nezávislých kandidátů,
 • sdružení politických stran a nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů.

Politická strana a politické hnutí může být součástí pouze jedné volební strany či jedné koalice pro volby do téhož zastupitelstva obce, politická strana, politické hnutí a koalice může podat pouze jednu kandidátní listinu.

Kandidát

Může kandidovat pouze na jedné kandidátní listině volební strany pro volby do téhož zastupitelstva obce, a jsou-li vytvořeny volební obvody, pouze v jednom volebním obvodu.

Může kandidovat pouze v obci (obvodu), kde má trvalé bydliště.

Na kandidátní listině se u každého kandidáta uvádí:

 • věk,
 • povolání,
 • část obce, kde je přihlášen k trvalému pobytu - nečlení-li se obec na části pak jen obec,
 • název politické strany nebo politického hnutí, jehož je členem, nebo údaj, že není členem žádné politické strany nebo politického hnutí.

Ke kandidátní listině je potřeba přiložit Prohlášení kandidáta. Toto prohlášení obsahuje:

 • že souhlasí se svou kandidaturou,
 • že mu nejsou známy překážky volitelnosti, popřípadě tyto překážky pominou ke dni voleb do zastupitelstva obce,
 • že nedal souhlas k tomu, aby byl uveden na jiné kandidátní listině pro volby do téhož zastupitelstva obce,
 • místo trvalého pobytu,
 • datum narození,
 • vlastnoruční podpis.

Pokud kandiduje jako nezávislý kandidát, musí přiložit také petici s příslušným počtem podpisů voličů, kteří jej podporují.

Kandidáti - občané EU musí předložit stejné doklady jako kandidáti - státní příslušníci. Mohou být také požádáni o předložení formálního prohlášení, že ve své vlasti nebyli zbaveni práva být voleni, popřípadě s příslušným potvrzením, a že ve své vlasti nezastávají žádnou veřejnou funkci, která je neslučitelná s výkonem volené funkce v zemi pobytu.

Kandidát se může písemným prohlášením doručeným registračnímu úřadu do 48 hodin před zahájením voleb vzdát své kandidatury. Stejným způsobem může zmocněnec volební strany jeho kandidaturu odvolat. Tato prohlášení nelze vzít zpět.

Kandidátní listiny

Se podávají nejpozději 66 dní přede dnem voleb do 16.00 hodin registračnímu úřadu, kterým je pro účely voleb do zastupitelstev obcí obecní úřad v obcích, kde jsou zřízeny alespoň 2 odbory; pro ostatní obce je registračním úřadem pověřený obecní úřad. Registrační úřad potvrdí podání kandidátní listiny zmocněnci volební strany nebo nezávislému kandidátu.

Z důvodu přepočítacích koeficientů se doporučuje, aby kandidátní listina byla obsazena v plném počtu, neboť jinak lze při rozdělování získaných mandátů získat nižší počet hlasů.

úsměv Doplňující informace