6. Zákon o místních poplatcích

6.7. Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

Poplatku podléhá každý povolený hrací přístroj. Obec není povinna poskytnout osvobození od tohoto poplatku.

Poplatek za výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení platí jeho provozovatel.

Sazba poplatku za každý výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení na tři měsíce činí od 1 000 Kč do 5 000 Kč.