6. Zákon o místních poplatcích

Na základě zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, který byl do dnešní doby 11 krát novelizován, mohou obce vybírat následující místní poplatky

  • poplatek ze psů,
  • poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt,
  • poplatek za užívání veřejného prostranství,
  • poplatek ze vstupného,
  • poplatek z ubytovací kapacity,
  • poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst,
  • poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení,
  • poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
  • poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace.