11. Veřejný ochránce práv

Veřejný ochránce práv je nezávislým a nestranným státním orgánem, který stojí mimo veřejnou správu a není tedy úřadem. Zákonem č. 349/1999 Sb., který již byl novelizován v roce 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, je naopak povolán k tomu, aby činnost veřejné správy kontroloval a dohlížel na ni.

Ochránce je volen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR na období 6 let z kandidátů navržených prezidentem a Senátem ČR. Zvolen může být pouze na dvě bezprostředně po sobě jdoucí funkční období. Veškerá šetření vede ochránce, případně jeho zástupce, osobně a je to výhradně ochránce, resp. jeho zástupce, kdo vydává stanoviska či zprávy o výsledcích šetření.

Sídlem ochránce je Brno. Ze své činnosti se ochránce zodpovídá Poslanecké sněmovně České republiky.