10. Zákon č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky

Státní symboly České republiky upravuje Zákon České národní rady č. 3/1992, o státních symbolech České republiky v platném znění. Patří mezi ně velký státní znak, malý státní znak, státní barvy, státní vlajka, vlajka prezidenta republiky, státní pečeť a státní hymna.

Velký státní znak
Tvoří ho čtvrcený štít, v jehož prvním a čtvrtém, červeném poli je stříbrný dvouocasý lev ve skoku se zlatou korunou a zlatou zbrojí. Ve druhém, modrém poli je stříbrno – červeně šachovaná orlice se zlatou korunou a zlatou zbrojí. Ve třetím, zlatém poli, je černá orlice se stříbrným půlměsícem zakončeným jetelovými trojlístky a uprostřed s křížkem, se zlatou korunou a červenou zbrojí. První a čtvrtá část představuje erbovní znamení českých zemí, druhá část erbovní znamení Moravy a třetí část erbovní znamení Slezska.

Malý státní znak
Tvoří červený štít, v němž je stříbrný dvouocasý lev ve skoku se zlatou korunou a zlatou zbrojí. Znak se používá především pro pečetě a razítka státních orgánů a jiných úřadů.

Státní barvy
Bílá, červená a modrá barva se nazývají trikolóra a od 19. století jsou považovány za barvy všeslovanské.

Státní vlajka
Skládá se z horního pruhu bílého a dolního pruhu červeného, mezi něž je vsunut žerďový modrý klín do poloviny délky vlajky, poměr šířky vlajky k její délce je 2 : 3. Podobu vlajky navrhl Josef Kursa. Používá se při slavnostních příležitostech, představitelé státu a diplomaté ji užívají v zahraničí. Je trvale vyvěšena na budovách parlamentu v Praze.

Vlajka prezidenta republiky (standarta)
Je bílá, s okrajem skládajícím se z plaménků střídavě bílých, červených a modrých. Uprostřed bílého pole je velký státní znak a pod ním je stříbrný nápis PRAVDA VÍTĚZÍ na červené stuze podložené zlatými lipovými ratolestmi (toto heslo bylo našimi předky užíváno již od husitských dob).
Standarta vlaje na Pražském hradě, pokud prezident neodcestoval do zahraničí. Od roku 1920 již tradičně vyznačuje místo pobytu prezidenta republiky.

Státní pečeť

Tvoří velký státní znak podložený lipovými ratolestmi po stranách, kolem něhož je nápis ČESKÁ REPUBLIKA. Používá ji prezident republiky, u něhož je pečetidlo uloženo. Pečeť se používá se na listiny mimořádného významu.

Státní hymna
Nahradila dosud při slavnostních příležitostech používaný Svatováclavský chorál. Státní hymna se hraje při slavnostních příležitostech. Píseň „Kde domov můj“ složil František Škroup na text Josefa Kajetána Tyla pro Tylovu hru „Fidlovačka“ poprvé uvedenou na jevišti v roce 1834.