7. Česká národní banka

7.7. Ostatní nástroje

Pravidla likvidity
Využívají se hlavně za účelem zabezpečení žádoucí úrovně likvidity bank. Mají 2 základní podoby:

  • úvěrová angažovanost - spočívá v povinnosti bank dodržovat stanovené limity poskytnutých úvěrů (maximálně 40 % kapitálu banky jednomu klientovi),
  • devizová likvidita - upravuje poměr mezi aktivy a pasivy v zahraničních měnách v poměru ke kapitálu dané banky.

Úvěrové stropy

  • absolutní - slouží k zabezpečování žádoucí úrovně likvidity, stropy jsou stanoveny poměrem ke kapitálu každé banky,
  • relativní.

Povinné vklady
Podle zákona o ČNB vede banka účty státního rozpočtu, státních fondů a státních finančních aktiv a pasiv.

Doporučení, výzvy, dohody
Jsou využívány obdobně jako v tržních ekonomikách v případě potřeby.