7. Česká národní banka

7.6. Povinné minimální rezervy

Jsou stanoveny procentními sazbami z primárních vkladů v domácí i zahraniční měně. Základem výpočtu povinných minimálních rezerv je průměr stavů primárních vkladů ze tří po sobě jdoucích dekádních výkazů každé banky.