Ústavní pořádek České republiky

Syrovátková, J. Ústavní pořádek České republiky

7. Česká národní banka

7.5. Kursové intervence

Probíhají formou swapových operací a jejich hlavním smyslem je regulace výše měnového kurzu koruny k zahraničním měnám.