7. Česká národní banka

7.4. Operace na volném trhu

Patří mezi nepřímé nástroje centrální banky. Centrální banka nakupuje a prodává na volném peněžním trhu státní cenné papíry (převážně státní pokladniční poukázky, popř. státní dluhopisy). Obchodní banky si také mohou půjčit u centrální banky peníze tím, že jí prodají své cenné papíry a dohodnou se na budoucím zpětném odkupu (repo obchod), nebo může jít o obchod bez budoucích ujednání (promptní obchod).

Operace na volném trhu lze označit za vůbec nejpoužívanější nástroj centrálních bank v současnosti. Od roku 1994 se postupně stávají základním nástrojem měnové politiky ČNB. Dříve se používaly především k regulaci měnové báze, v posledních letech jsou orientovány hlavně na regulaci krátkodobé úrokové míry.

Dopady obchodů na volném trhu jako nástroje monetární politiky:

  • centrální banka prodává státní cenné papíry dochází k odčerpávání peněz z obchodních bank, a tím i z ekonomiky, zpomalení oběhu peněz - protiinflační restriktivní monetární politika,
  • centrální banka nakupuje státní cenné papíry dochází k načerpání peněz do obchodních bank, a tím i do ekonomiky, zrychlení oběhu peněz - expanzivní politika.

Emise státních cenných papírů samozřejmě slouží i k jiným účelům než jen k regulaci inflace.

Stát vydává státní cenné papíry především v okamžiku, když potřebuje získat peníze ke krytí přechodného nedostatku peněz ve státní pokladně nebo ke krytí schodku státního rozpočtu. Tady může dojít k rozporuplným dopadům, protože stát touto formou může stahovat peníze z ekonomiky i v době hospodářské krize, kdy by naopak potřeboval provádět expanzivní politiku. Kromě jiných předností, jakými jsou jednoduchost, nízké náklady a operativnost používání, mají operace na volném trhu výhody především v tom, že jimi lze i v minimálním rozsahu ovlivňovat měnovou bázi a v řadě případů lze dopředu přesně kvantifikovat jejich dopady.

Operace na volném trhu se provádějí vždy bezhotovostně a jedná se o nákupy a prodeje státních cenných papírů (státní pokladniční poukázky, bankovní akcepty apod.) centrální bankou obchodním bankám. Lze je rozdělit na:

  • aktivní – mají dopad na měnovou bázi (prodejem cenných papírů centrální bankou obchodním bankám se snižuje měnová báze a tím dojde ke snížení bankovních půjček).
  • vynucené – centrální banka jimi kompenzuje vliv jiných faktorů na měnovou bázi a nebo se snaží takto stabilizovat ceny státních cenných papírů.