7. Česká národní banka

7.3. Diskontní nástroje

Tvoří je úvěry ČNB, úrokové sazby ČNB a redistribuční úvěry.

Úvěry ČNB

 • Lombardní úvěry
  Byly zavedeny v červnu 1992. Jsou poskytovány za lombardní sazbu, kterou určuje ČNB a jsou limitovány určeným procentem hodnoty cenných papírů. Lhůta splatnosti je maximálně 1 měsíc. ČNB má právo poskytnutí úvěry kterékoli bance odmítnout. Do zástavy se přijímají pouze kvalitní prvotřídní cenné papíry. Lombardní úvěry jsou objemově nevýznamné.
 • Krátkodobé refinanční úvěry
  Byly zavedeny v roce 1993. Mají jednoznačně charakter nouzových úvěrů. Mohou být výjimečně poskytnuty dané bance v zájmu zachování likvidity. Jejich maximální lhůta splatnosti činí tři měsíce. Úroková sazba je ve výši lombardní sazby zvýšené o 6 procentních bodů. Úvěry mohou být poskytnuty v případě úplného vyčerpání povinných minimálních rezerv k úhradě záporného salda na příslušném účtu u ČNB.
 • Aukční refinanční úvěry
  ČNB je poskytovala do roku 1994. Úvěry měly lhůtu splatnosti 1-6 dní, 7 dní nebo 14 dní. Stanovila vždy procento minimálního krytí úvěru cennými papíry, druhy těchto cenných papírů, způsoby aukce a celkový nabízený objem. Úrokové sazby nabízely – minimálně ve výši diskontní sazby – jednotlivé banky. Každá banka, která nabídla úrok alespoň ve výši výsledné úrokové sazby, získala úvěr právě za tu sazbu, kterou nabídla. Objem úvěru byl limitován kapitálem každé banky a celkovou nabídkou ze strany ČNB.
  Od 1. 6. 1994 začala ČNB vyžadovat 100% krytí cennými papíry, úvěry tak získaly podobu repo operací (operací na volném trhu). Mohou se jich účastnit všechny banky s bankovní licencí.
 • Úvěry na reeskont směnek
  Byly zavedeny v červnu 1992 a používaly se až do konce září 1997. Úrok se rovnal diskontní sazbě. ČNB reeskontovala pouze cizí obchodní směnky se lhůtou splatnosti 1-3 měsíce. Úvěry nebyly nijak objemově limitovány a ze strany bank o ně byl velký zájem. Objem úvěru byl pro každou banku opět limitován stanoveným poměrem k jejímu kapitálu. Se zavedením tohoto úvěru byl zrušen úvěr na zástavu podnikových směnek vydávaných na zboží. Finanční směnky ČNB nereeskontovala. V roce 1993 ČNB poskytovala i zvýhodněný (sezónní úvěr) reeskontem zemědělských směnek se lhůtou splatnosti až 6 měsíců. ČNB také reeskontovala od bank exportní směnky, s účelem podpory vývozců. Lhůta splatnosti eskontovaných směnek byla maximálně 6 měsíců, úrok byl na úrovni diskontní sazby. Od října 1997 se reeskontní úvěry nepoužívají.

Úrokové sazby České národní banky
ČNB určuje diskontní a lombardní sazbu, přičemž rozpětí mezi nimi se postupně snižuje. Obě sazby jsou používány především jako sazby signální, s cílem ovlivňovat úrokové sazby na mezibankovním trhu. Pro operace na volném trhu stanoví ČNB tzv. repo sazbu.

Redistribuční úvěry
Jde o specifický druh úvěrů. Byly poskytovány při rozdělní SBČS na centrální banku a ostatní banky. Jsou dlouhodobé, měly být splaceny do konce roku 1999. Byly úročené diskontní sazbou, tzv. zvýhodněné redistribuční úvěry.