7. Česká národní banka

7.2. Tržní nástroje České národní banky

Jejich použití dopadá na celý bankovní systém a je častější než použití administrativních nástrojů. Lze je použít okamžitě a patří mezi ně diskontní nástroje, operace na volném trhu, kursové intervence, povinné minimální rezervy a ostatní nástroje.