7. Česká národní banka

7.1. Centrální bankovnictví v České republice

Po 1. světové válce vykonávalo některé funkce centrální banky ministerstvo financí a až v roce 1926 zahájila činnost první centrální banka na našem území – Národní banka Československá. V roce 1950 byla založena Státní banka československá (SBČS), která nahradila předchozí centrální banku. Postavení i funkce SBČS byly determinovány centrálně plánovitým charakterem ekonomiky. Na SBČS byly převedeny i ty činnosti, které v tržních ekonomikách vykonávají komerční banky.

K 1. 1. 1990 byla oddělena emisní a úvěrově – obchodní činnost. SBČS byla rozdělena na tři subjekty.

  • novou SBČS – emisní činnost,
  • komerční banku Komerční banka Praha – úvěrově-obchodní činnost,
  • komerční banku Všeobecnou úverovou banku Bratislava – úvěrově–obchodní činnost.

Po rozdělení Československa na dva samostatné státy došlo k republikovému dělení SBČS a na našem území k 1. 1. 1993 vznikla Česká národní banka na základě zákona ČNR č. 6/1993, o České národní bance.