5. Moc soudní

5.3. Státní správa soudů

Státní správou soudů rozumíme jednak vytváření podmínek pro řádný výkon soudnictví a za druhé dohled nad řádným plněním úkolů soudů v mezích stanovených zákonem. Výkon těchto činností je nezbytností pro zajištění řádného chodu soudnictví.

 • Ministerstvo spravedlnosti
  Ústředním orgánem státní správy soudů je Ministerstvo spravedlnosti ČR.
 • Předseda Nejvyššího soudu
  Některé úkony ústřední správy vykonává také předseda Nejvyššího soudu (popř. jeho místopředseda). Jde zejména o úkony, které se týkají činnosti Nejvyššího soudu.
 • Předseda Nejvyššího správního soudu
  Některé úkony ústřední správy vykonává předseda Nejvyššího správního soudu (popř. jeho místopředseda). Jde zejména o úkony, které se týkají činnosti Nejvyššího správního soudu.
 • Předsedové jednotlivých soudů
  Jsou dalšími orgány státní správy soudů. Tvoří je také místopředsedové jednotlivých soudů, případně i někteří jejich soudci.
 • Soudcovské rady
  Jsou poradními orgány předsedů soudů. Zřizují se u Nejvyššího soudu, u Nejvyššího správního soudu, vrchních soudů, krajských soudů a u větších soudů okresních.
  Soudcovská rada se skládá z 3 nebo 5 členů z řad soudců, kteří působí u soudu.