4. Moc výkonná

V Ústavě České republiky je uvedena v Hlavě III.

Výkonnou moc podle Ústavy ČR vykonává prezident republiky, vláda ČR a státní zastupitelství.