3. Zákonodárná moc

3.1. Volební systém

Rozlišujeme volební právo aktivní a pasivní.

Aktivní volební právo tj. právo volit má každý státní občan České republiky, který dosáhl věku 18 let.

Pasivní volební právo tj. právo být zvolen do Poslanecké sněmovny a Senátu ČR. Ústava uzákoňuje pro každou komoru Parlamentu ČR jiný systém voleb:

a) zásada poměrného zastoupení
b) zásada většinového zastoupení

Zásada poměrného zastoupení
Jsou podle ní voleni poslanci do Poslanecké sněmovny. Občané odevzdávají své volební hlasy pro kandidátní listiny politických stran, nikoli pro jednotlivé kandidáty. Poměrem hlasů se určuje počet zvolených kandidátů z jednotlivých kandidátních listin.

Zásada většinového zastoupení
Jsou podle ní voleni senátoři. Voliči volí jednotlivé kandidáty.

Většinový volební systém vychází z předpokladu, že rozhodující není poměr, ale většina hlasů. V jednomandátových i vícemandátových obvodech získává všechna křesla v parlamentu strana, jejíž kandidát zde získal většinu hlasů.

úsměv Další informace