4. Vnitřní správa

Vnitřní správu z hlediska činnosti spojených s výkonem státní správy lze chápat jako činnost ve vztahu k fyzickým a právnickým osobám a k zajištění úkolů státních orgánů v souvislosti s výkonnou a nařizovací činností.

V rámci vnitřní správy se řeší řada skutečností, mezi které patří:

 • jméno a příjmení,
 • vedení matrik,
 • hlášení a evidence pobytu občanů,
 • občanské průkazy,
 • věci státoobčanské,
 • cestovní doklady,
 • věci uprchlíků,
 • pobyt cizinců na území České republiky,
 • střelné zbraně a střelivo,
 • požární ochrana,
 • právo shromažďovací a sdružovací,
 • veřejné sbírky,
 • archivnictví,
 • ochrana utajovaných skutečností,
 • svobodný přístup k informacím,
 • státní symboly,
 • integrovaný záchranný systém,
 • krizové řízení,
 • hospodářské opatření pro krizové stavy atd.