1. Veřejná správa

1.3. Organizační principy veřejné správy

Pro výstavbu veřejné správy mají podstatný význam organizační principy a jejich uplatňování. Organizační principy jsou určité zásady a organizační možnosti používané při budování veřejné správy jako celku i jejich subsystémů, případně jednotlivých orgánů. Jejich účelem je vybudování efektivního fungování správy jak po linii vertikální tak horizontální.

Organizační principy se z hlediska veřejné správy dělí na (kliknutím na následující text se zobrazí podrobnosti):

a) územní, věcný a funkční
b) centralizace a decentralizace
c) koncentrace a dekoncentrace
d) monokratický a kolegiální
e) volební a jmenovací