Aperçu des sections

 • Généralités

  logo

  TENTO STUDIJNÍ MATERIÁL BYL PŘIPRAVEN V RÁMCI PROJEKTU, KTERÝ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

 • Práce se skupinou

 • Poradenská psychologie se zaměřením na problémy chování

  • Studijní text Vágnerová, M. Poradenská psychologie pro pedagogy se zaměřením na problémy v chování (Problémy v chovánímohou mít různé příčiny i různá řešení) TU v Liberci 2011 ISBN tištěnéverze 978-80-7372-763-5 a CD verze 978-80-7372-762-8 lze získat např. na sekretariátě Centra dalšího vzdělávání, Voroněžská 13, Liberec, 4. patro.

  • překvapení Zpětnovazebné aktivity
 • Genderová role

  Genderová role jako významný faktor ve školní práci i adaptaci na školu
  • Studijní text Janošová, P . Genderv práci se školními dětmi. Liberec: TU v Liberci 2011 ISBN tištěné verze 978-80-7372-701-7 a CD verze 978-80-7372-702-4 lze získat např. na sekretariátě Centra dalšího vzdělávání Voroněžská 13, Liberec, 4. patro.

  • překvapení Zpětnovazebné aktivity
 • Možnosti diagnostiky různých problémů v chování pro učitele

 • Řešení problémových a krizových situací

  Doplňujícím studijním materiálem k tomuto modulu je výukové DVD, které lze získat na sekretariátě Centra dalšího vzdělávání.
 • Komunikace s rodiči problémových žáků

  Základním studijním materiálem k modulu je manuál Krejčová, L. Komunikaces rodiči problémových žáků, ISBN 978-80-7372-650-8 pro tištěnou verzia ISBN 978-80-7372-658-4 pro CD verzi. Lze jej získat na sekretariátě Centra dalšího vzdělávání, Voroněžská 13, Liberec, 4. patro.
 • Řešení šikany

  Základním studijním materiálem k tomuto modulu je výukové DVD, které lze získat na sekretariátě Centra dalšího vzdělávání.
 • Výchovné problémy adolescentního věku

 • Sociokulturní problémy a odchylky v chování