Odborný garant kurzu: prof. PhDr. RNDr. Marie Vágnerová, CSc.

Název modulu

1. semestr

2. semestr

3. semestr

Lektoři

Teoretické moduly

Poradenská psychologie se zaměřením na problémy chování

16 zk

 

 

Dr. HadjMoussová

Možnosti diagnostiky různých problémů v chování pro učitele

 

16 zk

Dr. HadjMoussová

Výchovné problémy adolescentního věku

   

16 zk

Dr. Michalová

Genderová role jako významný faktor ve školní práci i adaptaci na školu

8 zk

   

Doc. Janošová

Sociokulturní problémy a odchylky v chování

   

16 zk

Dr. HadjMoussová

Praktické moduly - výcvik

Práce se skupinou

24z

   

Dr. Procházková

Řešení problémových a krizových situací

 

20kz

 

Dr. Procházková

Komunikace s rodiči problémových žáků

 

20z

 

Dr. Procházková

Řešení šikany

   

20 zk

Dr. Procházková

Celkem hodin výuky

48

56

52

156

Last modified: Monday, January 27, 2014, 11:57 AM