Kurz je určen učitelům základních škol. Podmínkou přijetí je ukončené vysokoškolské pedagogické vzdělání a praxe v oboru alespoň 1 rok.

Cílem kurzu je naučit učitele

  • zvládat nejčastější výchovné problémy současných žáků ZŠ
  • rozpoznávat příznaky a příčiny výchovných problémů a poruch chování
  • odlišit poruchy chování od neobvyklých projevů chování
  • odlišit poruchy chování od vývojově podmíněných projevů chování
  • komunikovat s rodiči problémových žáků
  • jak řešit šikanu

Kurz je ukončen splněním všech předepsaných studijních povinností. Absolventi obdrží osvědčení podle § 60 Zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve kterém budou figurovat dílčí zkoušky a zápočty.

Last modified: Monday, January 27, 2014, 11:57 AM