1. Studijní materiál:

2. Úkoly k samostatné práci:

2.1 Obrobek odlitku: zadání - řešení
2.2 Držák: zadání - řešení
Last modified: Thursday, March 29, 2012, 10:25 AM