ČESKÁ ASOCIACE FRANCHISINGU


1. Úvod

Téma Česká asociace franchisingu jsem si vyprala pro zpracování semestrální práce proto, protože v jedné franchisové společnosti pracuji, a je mi tedy toto téma velmi blízké.

Ve své práci Vás chci seznámit s tím co to vlastně franchising je, k čemu nám Česká asociace franchisingu slouží, kdo jsou členy této asociace nebo jak se členem stát.

2. Česká asociace franchisingu

Česká asociace franchisingu (dále jen ČAF) vznikla v roce 1993 a je zaměřena na podporu rozvoje stávajících franchisových systémů a vytváření příznivějších podmínek pro rozvoj tohoto způsobu podnikání.
ČAF je nezisková organizace sdružující na národní úrovni poskytovatele. Členy jsou jednak velké, známé, mezinárodní systémy, tak i menší tuzemské franchisové systémy.
ČAF je členem Evropské franchisové federace, kterou společně v roce 1972 založily vyspělé evropské franchisové svazy a asociace z Francie, Velké Británie, Německa a další.Členství v Evropské franchisové federaci tak dává možnost, aby franchising v České republice udržoval krok s evropskými trendy.
Orgány ČAF je správní rada, která má pět členů a dozorčí rada, která má členy tři.
ČAF organizuje pro své členy, ale i pro ostatní zájemce pravidelné konference a semináře, nak kterých se mohou členové, ale i budoucí členové dozvědět spoustu informací a aktualit. Asociace vyvěšuje aktuální informace rovněž i na svých internetových stránkách www.czech-franchise.cz, které pravidelně aktualizuje.

ČLENSTVÍ V ČAF PŘINÁŠÍ ŘADU VÝHOD:
• Právo prezentovat se jako řádný člen ČAF, který splňuje podmínky Etického kodexu a používat logo asociace
• Možnost bezplatné prezentace či prezentace za zvýhodněných podmínek na akcích ČAF
• Bezplatný přístup k důležitým informacím a statistikám o franchisingu, které ČAF shromažďuje a sleduje
• Účast na konferencích, seminářích, workshopech a veletrzích pořádaných ČAF či spolupořádaných ČAF za zvýhodněných podmínek
• Možnost přímé a bezúplatné výměny zkušeností s významnými představiteli franchisingu, jak z České republiky tak také ze zahraničí na různých akcích pořádaných ČAF nebo při neformálních setkáních při různých příležitostech
• Podporu a zajištění společné mediální prezentace ČAF, franchisingu a jejich členů
• Aktivní pomoc při rozvoji franchisových aktivit členů informační podporou a prezentací na webových stránkách ČAF
• Možnost bezplatného přístupu do Franchisové knihovny ČAF
• Podporu "exportu" tuzemských franchisových systémů jednotlivých členů do zahraničí a podporu vstupu mezinárodních franchisových systémů a zahraničních investic na bázi franchisingu do ČR.

3. Členové asociace

Členem ČAF se může na základě stanov stát fyzická nebo právnická osoba, pokud o jejím přijetí za člena rozhodne správní rada ČAF schválením písemné přihlášky a pokud splní podmínky stanovené stanovami ČAF.

Podmínky ČAF je dodržovat stanovy, splnit podmínky stanovené Etickým kodexem franchisingu, splnit podmínky přijímacího řádu ČAF, účastnit se aktivit vyvíjených ČAF, podrobit se usnesení a rozhodnutí orgánů ČAF, zaplatí členský příspěvek.
                 
Některé členy ČEF všichni dobře známe, jen jsme možná nevěděli, že do ČEF patří. Jsou jimi například poskytovatelé rychlého občerstvení McDonald´s ČR, nebo OBI Česká republika, nebo značkové hospody pivovaru Staropramen jako například Potrefená husa či Staré dobré časy atd.


4. Franchising

Co vlastně samotný franchising je? Franchising je termín jistého druhu licenčních smluv, které se stávají čím dál oblíbenějšími v řadě oblastí podnikání. Do franchisingu je možné zahrnout i radu typů podnikání založených na distribučních a agenturních smlouvách.

Samotný anglický pojem „to franchise” znamená udělit povolení na prodej produktů nebo poskytování služeb v určité oblasti jednou firmou firmě jiné. V Evropě a v Česku se používá užší chápání pojmu franchising. Franchisingem se rozumí dlouhodobá smluvní spolupráce mezi nezávislými podnikateli - poskytovatelem franchisingu (franchisorem) a odběratelem franchisingu (franchisantem) - na základě které franchisor předává franchisantovi znalosti o vedení firmy a propůjčuje mu svou obchodní značku.

Podle definice Evropského etického kodexu franchisingu je franchising odbytový systém, jehož prostřednictvím se uvádí na trh zboží a/nebo služby a/nebo technologie. Opírá se o úzkou a nepřetržitou spolupráci právně a finančně samostatných a nezávislých podnikatelů - franchisora a jeho franchisantů. Franchisor zaručuje svým franchisantům právo a zároveň jim ukládá povinnost provozovat obchodní činnost v souladu s jeho koncepcí.


5. Mé zkušenosti s franchisingem

Pracuji ve společnosti Mavica s.r.o., která je součástí franchisového systému společnosti Telefonica O2 Czech Republic a.s. Společnost Mavica je tedy zprostředkovatelem služeb O2.
Díky tomuto Telefonica vybavila celé prodejny, které Mavica vlastní svým nábytkem, zřídila prodejnám a jednotlivým konzultantům fixní i mobilní služby zcela zdarma a zve nás na svá pravidelná setkání, workshopy a školení.

Další výhodou je, že při přijetí nového konzultanta na franchisovou prodejnu, nám Telefonica zdarma připraví školení pro nováčka, které trvá 3 týdny a naučí ho tam vše, co k nabídce a prodeji služeb potřebuje znát (včetně obsluhy systému, do kterého se jednotlivé služby zadávají).


6. Závěr

Franchising se postupem času stává v České republice stejně oblíbenou formou podnikání jak je tomu i ve světě. Bohužel tento systém podnikání ještě řada lidí nezná, nebo neví, co všechno to obnáší.

Last modified: Monday, January 27, 2014, 11:57 AM