VATIKÁN


Základní zeměpisné údaje

Poloha: jižní Evropa - Řím
Zeměpisná šířka: 42° severní šířka
Rozloha: 0,44 km2
Sousední státy: Itálie

Oficiální název země:
česky: Vatikánský městský stát (Svatý stolec)
anglicky:  Holy See

Státní zřízení: církevní stát
Současná hlava státu (2006): papež Benedikt XVI.
Úřední jazyk: latina, italština
Písmo: latinka
Používaná měna: EURO


Administrativně správní členění země

Hlavní město státu: Vatikán (890 obyvatel)
Další velká města: žádná další velká města zde nejsou


Počet obyvatel

Počet obyvatel (2006): 932 obyvatel
Hustota obyvatel na 1 km2: 2097,7 obyvatel/km2
Národnostní složení obyvatel: Italové, Švýcaři
Počet ekonomicky aktivních obyvatel:
HDP na 1 obyvatele: 1 955 USD
Náboženské složení: římskokatolické

Obchodní podmínky

Svátky: 19. dubna Volební den Pope Benedict XVI.
Last modified: Monday, January 27, 2014, 11:57 AM