ALBÁNIEZákladní zeměpisné údaje

Poloha: středomořský stát v jihovýchodní Evropě na Balkánském poloostrově
Zeměpisná šířka: 41° severní šířky
Rozloha: 28 748 km2
Sousední státy: na severu: Černá Hora
na severovýchodě: Kosovo
na východě: Makedonie
na jihovýchodě: Řecko
Oficiální název země: Albánská republika (Republika e Shqiperise)
Státní zřízení: republika
Současná hlava státu: Prezident Bamir Topi (zvolen dne 20. 7. 2007, jedná se o první
          pětiletý mandát)
Úřední jazyk: albánština
Další používané jazyky: angličtina, italština, starší generace ruština
Písmo: latinka
Používaná měna: albánský lek – dělí se na 100 qindarky)
1 USD = 92,46 ALL (kurz – září 2009)
1 EUR = 132,59 ALL (kurz – září 2009)

Administrativně správní členění země

Územní členění: 12 krajů, 36 okresů, 351 obcí
Místní výkonné orgány: prefekti – jmenováni vládou,
předseda – v čele okresů a obcí,
    - volený přímo na čtyřleté volební období
Hlavní město státu: Tirana (s předměstími 778 tis. obyvatel)
Další velká města: Durrës (303 tis. obyvatel)
Shkodër (246 tis. obyvatel)
  Vlorë (181 tis. obyvatel)


Počet obyvatel
Počet obyvatel (2009): 3 639 453 obyvatel
Hustota obyvatel na 1 km2 (2009): 126,6 obyvatel/km2
Národnostní složení obyvatel: 95 % Albánci,
dále Řekové, Romové, Makedonci,
odhady počtu příslušníků národnostních
menšin se liší
Počet ekonomicky aktivních obyvatel (2008): 2 038 094 obyvatel
HDP na 1 obyvatele (2007): 6 298 USD
Náboženské složení: 50 % islám,
35 % ortodoxní křesťanství,
17 % římskokatolické křesťanství,

náboženského života se aktivně účastní asi 30 – 40 % obyvatel


Obchodní podmínky
Svátky: 1. leden Nový rok
1. květen Svátek práce
28. listopad Den vlajky
29. listopad Den nezávislosti
25. a 26. prosinec Vánoční svátky
Pohyblivé svátky: Velikonoce (katolické a pravoslavné se slaví v různých dnech)
Obyvatelé Albánie slaví katolické, pravoslavné i muslimské církevní svátky bez
ohledu na vyznání.
Mezi nejnovější svátky patří např. Den jara.
Zvláštnosti země v obchodě – trhy, tržiště:
Mezinárodní jarní veletrh 2010 (Tirana),
ALMEX – Mezinárodní zbrojní a bezpečnostní techniky (Tirana),
Mezinárodní veletrh Technologie, Energetiky a Životního prostředí v Tiraně.


Místní zvyklosti důležité pro obchodování:
Obchodní a ekonomické aktivity vyžadují hodně trpělivosti.
Silnou roli v ekonomice má stále stát a státní aparát.
Potíže bývají s jazykovou bariérou i s faxovou a e-mailovou poštou.

Rozvoji albánské ekonomiky i celé země nejčastěji brání korupce a
nepřehledná byrokracie. Ke zlepšení rozvoje by mohlo dojít díky spolupráci se
spolehlivým místním partnerem. Slabá firma v Albánii se nedokáže udržet na
trhu, jelikož je konkurence příliš velká.
Konkurenceschopnými výrobky jsou vyspělé výrobky za rozumnou cenu. Obecně se dává v Albánii přednost osobnímu kontaktu. Pokusy o navázání obchodních vztahů „na dálku“, bez osobního kontaktu, se zpravidla nedaří.
Po prvním setkání je vhodné pozvat potenciálního obchodního partnera, pokud možno v jeho sídle, k návštěvě firmy v ČR. Albánští partneři zpravidla bývají při prvním jednání příjemní a vstřícní a lze očekávat, že přednesou řadu námětů na budoucí spolupráci. Ke skutečnému plnění dohodnutých témat však dojde pouze tehdy, získají-li albánští partneři dojem, že je to v jejich vlastním zájmu. Na urgence často nereagují, avšak při urgenci jejich obchodních partnerů postupují velmi důrazně. Doporučuje se poskytnout partnerovi čas na vytvoření důvěry a obchod neuspěchat.
Albánština patří mezi nejtěžší indoevropské jazyky, avšak pokus o oslovení partnera v jejich mateřském jazyce je vítán. Za snahu o jazykovou vstřícnost,  jsou albánští obchodní partneři velmi potěšeni.
Při zachování pravidel obchodní obezřetnosti není místní trh nijak zvláště problematický či nepřátelský. Obezřetnost je nutná pouze v případě nových obchodních projektů s dosud neověřenými partnery. V případě, že se podaří firmě proniknout na albánský trh, otevře se velice perspektivní prostor.
Prodejní doba: pondělí – sobota 8 – 12 hod. 15 – 19 hod.
neděle většina obchodů je otevřená


Prodejní doba bazarů, prodejních stánků podél silnic a pouličních prodejců i některých
obchodů je delší.

Globální řetězce na území země
Seznam globálních řetězců: Mercator, Praktiker
Last modified: Monday, January 27, 2014, 11:57 AM