BĚLORUSKO


Základní zeměpisné údaje

Poloha: vnitrozemský stát ve východní Evropě
Zeměpisná šířka: 54° severní šířky
Rozloha: 207,6 tis. km2
Sousední státy: na západě: Polsko, Litva, Lotyšsko
na severu a východě: Rusko
na jihu: Ukrajina
Oficiální název země: Běloruská republika (Republic of Belarus)
Státní zřízení: republika
Současná hlava státu: prezident Alexandr Grigorievič Lukašenko
Úřední jazyk: běloruština, ruština
Další používané jazyky: angličtina, němčina
Písmo: cyrilice
Používaná měna: běloruský rubl (BYR) – dále se již nedělí na nižší měnové jednotky,
papírové bankovky (20, 50, 100, 500, 1 000, 5 000, 10 000,
      20 000, 50 000, 100 000),
mince nejsou a nikdy nebyly emitovány.


Administrativně správní členění země
- 6 oblastí (nesoucí názvy podle svých správních městských center,
- 118 okresů
Hlavní město státu: Minsk (1 814 700 obyvatel)
Další velká města: Gomel (492 tis. obyvatel)
Mogilev (374 tis. obyvatel)
Vitebsk (363,5 tis. obyvatel)
Grodno (316,7 tis. obyvatel)
Brest (306,3 tis. obyvatel)

Počet obyvatel

Počet obyvatel (2009): 9 648 533 obyvatel
Hustota obyvatel na 1 km2: 47 obyvatel/km2Národnostní složení obyvatel: více než 100 národností,
81,2 % Bělorusové,
11,4 % Rusové,
3,9 % Poláci,
2,4 % Ukrajinci,
0,3 % Židé,
1,7 % ostatní (Tataři, Ázerbajdžánci, Arméni,
          Litevci, Korejci, Němci,
          Gruzinci, Osseti, Romové,
          Modavané a další).

V 90. letech minulého století zesílil migrační proces.
Tři milióny Bělorusů a jejich potomků žijí převážně v Rusku, na Ukrajině, v USA a Polsku, dále v Litvě, Lotyšsku, Kanadě a Argentině.
Počet ekonomicky aktivních obyvatel: 4 520,7 tis. obyvatel
HDP na 1 obyvatele (2009): 11 600 USD
Náboženské složení: 60 % pravoslavní,
15 % uniaté,
8 % římští katolíci,
17 % protestanti, židé, muslimové.


Obchodní podmínky
Svátky: 1. leden Nový rok
7. leden Pravoslavné vánoce
8. březen Mezinárodní den žen
28. duben Pravoslavné dušičky (tzv. radunica)
1. květen Svátek práce
9. květen Den vítězství
3. červenec Státní svátek Běloruska (Den nezávislosti)
7. listopad Velká říjnová socialistická revoluce
25. prosinec Křesťanské vánoce

Zvláštnosti země v obchodě – trhy, tržiště apod.
Mezinárodní strojírenský veletrh,
Belorussian construction week (Běloruský stavební veletrh),
Windows. Doors. Roofs. Interior – 2010 (Veletrh oken, podlah, dveří, nábytku,
keramiky a stavebnictví),
Monolith. Structural Engineering (Veletrh nosných a zdvižných konstrukcí, výtahů,
betonových hmot),
Budpragres (Stavební veletrh).


Místní zvyklosti důležité pro obchodování:
- přesné dodržování termínů dohodnutých schůzek a jednání,
  bez omluvy je akceptovaných max. 5 minut.
Při představované je vhodné poskytnout partnerovi vizitku v běloruském či ruském
jazyce, lze i v anglickém jazyce. Při oslovování je obvyklé používat jméno a jméno po
otci „otčestvo“. Obchodní partnery může překvapit tykání již při prvním setkání.
Jednacím a komunikačním jazykem je nejčastěji ruský jazyk. Po předchozí konkrétní
dohodě s partnerem je možné komunikovat v anglickém či německém jazyce.
Vhodné je také pečlivě si ověřit údaje o partnerovi a firmy, pokud se nejedná o
předchozí dlouhodobý kontakt. Často zde obchodníci nemají potřebné finanční ani jiné
hmotné podmínky, základní ekonomické znalosti a svoje projekty nemají řádně
ekonomicky zdůvodněné.
Při neformálním jednání za stolem, se nejlépe navazují osobní kontakty. Pracovní
oběd v délce přibližně dvou hodin začíná obvykle mezi 13 – 15 hod., pracovní večeře
začíná obvykle v 19 hodin. V průběhu oběda či večeře se provádějí pravidelné přípitky
na perspektivní spolupráci. Přípitky jsou vždy ukázkou řečnického umění, stručné
přípitky se mohou považovat za neuctivé. Pije se na povel, nejčastěji místní vodka,
která je dobré kvality.
Často hosté dostávají drobné dárky (vodka, publikace, lidový suvenýr, apod.).
Totéž se očekává od druhého. Partneři z Ćeské republiky nejčastěji dovážejí dárky,
jako je Becherovka, české pivo, předměty z broušeného skla, bižuterie, atd.).

Prodejní doba:
obchodní domy a některé specializované obchody: sobota i neděle otevřeno
  (zejména potravinářské)
obchody s průmyslovým zbožím : pondělí – pátek
sobota 10 – 18 hod.

Globální řetězce na území země
Seznam globálních řetězců: McDonald´s
Last modified: Monday, January 27, 2014, 11:57 AM